YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.com14 Adımda Kurumlar Beyannamesi Kapanış Kayıtları (Detaylı Rehber)

Değerli okurlar, bilindiği üzere kurumlar vergisi beyanlarının yapıldığı şu günlerde, muhasebecileri bekleyen en önemli işin başında kapanış kayıtları gelmektedir.

Kurumlar vergisi döneminde bizleri bekleyen bu kayıtlar yılda sadece 1 kez yapıldığı için kurumlar vergisi ayında ister tecrübeli ister yeni başlayanlar olsun meslektaşlarımızın çoğu bu kayıtlara tekrar tekrar bakma ihtiyacı duyabilmektedir. İşte bu nedenle, özellikle yeni başlayan genç meslektaşlarımıza rehber mahiyetinde olacak bu çalışma bu haftaki makale konumuzu oluşturmaktadır.

1- Öncelikle mizanda cari hesaplarda borç bakiyesi veren küsuratlar 689 (KKEG), alacak bakiyesi veren küsuratlar ise 679 nolu hesaba devredilerek mizan küsurat hesaplarından temizlenmeli. 

2- 150 nolu İlk Madde ve Malzeme hesabının stokta kalan kısmı hariç geri kalan tutarın tamamı 710 nolu hesaba devredilir. 

---------------------------------------------------31.12----------------------------------------

710 Dir.İlk.Mad.Mlz.Gid.        XXX 

                                                                       150 İlk.Mad.Mlz.        XXX 

Üretime verilen hammaddelerin gider kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- 710, 720 ve 730 no’lu hesaplar yansıtma hesapları yardımıyla 151 Yarı Mamuller Üretim hesabına devredilir. 

-----------------------------------------------31.12.--------------------------------------------

151 Yarı Mamuller        XXX

                                                           711 Dir.İlk.Md.Mlz.Yans.       XXX

                                                           721 Dir.İşç.Yans.                    XXX

                                                           731 Gen.Üret.Gid.Yans.          XXX

--------------------------------------------------------------------------------------------------

711 Dir.İlk.Md.Mlz.Yans.          XXX

721 Dir.İşç.Yans.                     XXX

731 Gen.Üret.Gid.Yans.          XXX

                                                           710 Dir.İlk.Md.Mlz.      XXX

                                                           720 Dir.İşç.Gid.           XXX

                                                           730 Gen.Üre.Gid.        XXX

Yansıtma hesaplarının kapatılması

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Yarı mamuller hesabında yıl sonu stokta bırakılan tutar hariç geri kalan tutarın tamamı 152 Mamuller hesabına devredilir. 

----------------------------------------------------------31.12.-------------------------------------------

152 Mamuller XXX

                                                           151 Yarı Mamuller Üretim       XXX

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5- Mamuller hesabında yıl sonu stokta bırakılan tutar hariç kalan kısım olduğu gibi 620 Satılan Mamuller Maliyeti hesabına devredilir. 

--------------------------------------------------------31.12.-------------------------------------------

620 Sat.Mam.Mal.      XXX

                                                           152 Mamuller              XXX

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6- Eğer ticari mal satışları da varsa söz konusu ticari malların stokta kalan kısmı hariç geri kalan tutarın tamamı 621 Satılan Ticari Mallar hesabına devredilir. 

--------------------------------------------------------31.12.-------------------------------------------

621 Sat.Tic..Mal.         XXX

                                                           153 Ticari Mallar                     XXX

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- Gider hesapları yansıtma hesapları yardımıyla gelir tablosu hesaplarına kaydedilir.

--------------------------------------------------------31.12.-------------------------------------------

630 Araş.Gelş.Gid.                  XXX

631 Paz.Sat.Dağ.Gid.              XXX

632 Gen.Yön.Gid.                   XXX

660 Ks.Vad.Yab.Kay.              XXX

                                                                       751 Araş.Gelş.Yans.Gid.         XXX

                                                                       761 Paz.Sat.Dağ.Yans.            XXX

                                                                       771 Gen.Yön.Gid.Yans.          XXX

                                                                       781 Fins.Gid.Yans.                  XXX

Gider hesaplarının gelir tablosu hesaplarına kaydı

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

751 Araş.Gelş.Yans.Gid.         XXX

761 Paz.Sat.Dağ.Yans.            XXX

771 Gen.Yön.Gid.Yans.          XXX

781 Fins.Gid.Yans.                  XXX

                                               750 Araş.Gelş.Gid.      XXX

                                               760 Paz.Sat.Dağ.        XXX

                                               770 Gen.Yön.Gid.       XXX

                                               780 Fins.Gid.              XXX

Yansıtma Giderlerinin kapatılması kaydı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8- Bu işlemi yaptıktan sonra 600 lü hesapların mizanı alınır ve gelir ile gider hesapları arasındaki fark gelir hesaplarının lehine ise yani ticari karı veriyorsa bu kara kanunen kabul edilmeyen giderler eklenerek elde edilen rakama kurumlar vergisi karşılığı ayrılır ve aşağıdaki kayıt yapılır. 

----------------------------------------------------------31.12.--------------------------------------

691 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX

                                               370 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX

Kurumlar vergisi karşılığı ayrılması

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Daha sonra 600 lü hesapların mizanı bir daha alınır ve gelir tablosu tanzim edilir.

9- Gelir tablosu tanzim edildikten sonra Gelir ve Gider hesapları 690 Dönem Kar / Zararı hesabına devredilir. 

--------------------------------------------------31.12.--------------------------------------------

600      XXX
601      XXX
602      XXX
640      XXX
642      XXX
643      XXX
644      XXX
645      XXX
646      XXX
671      XXX
679      XXX

                                                                       690 Dönem K/Z          XXX

Gelir hesaplarının dönem kar/zararına devri

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

690 Dönem K/Z          XXX

610            XXX
                                               611            XXX
                                               612            XXX
                                               620            XXX
                                               621            XXX
                                               622            XXX
                                               623            XXX
                                               630            XXX
                                               631            XXX
                                               632            XXX
                                               653            XXX
                                               654            XXX
                                               655            XXX
                                               656            XXX
                                               657            XXX
                                               658            XXX
                                               680            XXX
                                               681            XXX
                                               689            XXX

Gider hesapalrının Dönem Kar/Zararına devri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10- Dönem net karının hesaplanması; 

-----------------------------------------------31.12---------------------------------------------------------

    690 Dönem K/Z      XXX

                                               691 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX

                                               692 Dön.Net Kar/Zararı                                 XXX

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

692 Dön.Net Kar/Zararı                                 XXX

                                                           590      Dönem Net Karı          XXX

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11- 193 no’lu hesaptaki tutar 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar hesabına devredilir. Ancak, devredilen tutar 370 nolu hesabın bakiyesini kesinlikle geçmemeli. 

---------------------------------------------------------31.12.--------------------------------------------

371 Dön.Kar.Peş.Öde.Ver.ve Fon.     XXX

                                               193 Peşin Öde.Ver.Fon.          XXX

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Daha sonra Nisan ayında 370 ile 371 nolu hesap karşılıklı kapatılır. Eğer 370 371 nolu hesaptan büyükse aradaki fark 360 ödenecek kurumlar vergisi hesabına devredilir. 

-----------------------------------------------------------25.04.--------------------------------------------

370 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX

                                               371 Dön.Kar.Peş.Öde.Ver.ve Fon.     XXX

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12- Alacak bakiyesi veren 120 nolu hesaplar 340 hesaba, borç bakiyesi veren 320 nolu hesaplar ise 159 nolu hesaba devredilir. ( 340 ve 159 nolu hesaba aktarılan bu tutarlara enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır)

Ayrıca 401 nolu hesap 301’e ve 402 nolu hesap ise 302’ye virmanlanmalı. 

13- 193 hesap 371 hesaba virmanlandıktan sonra 193 hesapta bakiye kalmışsa bu bakiye vergi dairesinden alacaklar kapsamında 136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabına virmanlanmalı.

-------------------------------------------------------/-------------------------------------------------

136 Diğer Çeşitli Alacaklar                       XXX

                                                    193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar        XXX

Açıklama: Peşin ödenen vergilerin iade hesabına alınması

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

14- Kapanış fişinin düzenlenmesi. Alacaklı hesaplar borç, borçlu hesaplar ise alacak kaydedilerek kapanış fişi tanzim edilir. Bu fiş 31.12. tarihli olmalı. 

14- Açılış fişinin düzenlenmesinde ise 12.adımda yapılan fişin tam tersi yapılacaktır. Bu fiş 01.01 tarihli olmalıdır.

16- Açılış  fişinden sonra ilk yapmanız gereken kayıt 590 Dönem Net Karı hesabını 570 Geçmiş yıllar karları hesabına virmanlamak idi. (Ancak 590 nolu hesap enflasyon düzeltmesine başlamadan önce 698 hesaba virmanlandığı için 2023 yılına ilişkin 14.maddedeki aşağıdaki kaydı yapmayacağız. Ancak enflasyon muhasebesi olmasaydı aşağıdaki kaydı yapmamız icap edecekti.) Bu işlemi yaparken ödenmiş sermayenin yüzde 20 sine ulaşana kadar dönem net karının %5’i kadar yasal yedek ayırmayı unutmayın.

590 nolu hesap 100.000 TL olsun.

------------------------------------------------------01.01.-----------------------------------------

590 Dönem Net Karı                      100.000

                                                    540 Yasal Yedekler                         5.000

                                                    570 Geçmiş Yıllar Karları              95.000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faydalı olması dileğiyle…

16.04.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM