YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.com2019 Yılı Vergi İncelemelerinde Dikkat Etmeniz Gerekenler

Değerli okurlar, 2019 yılında 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’dan yararlanmayan mükelleflere yönelik vergi incelemeleri artmış bulunmaktadır. Mükelleflerin satın aldıkları mal veya hizmetler ile satmış oldukları mal veya hizmet teslimlerinin doğruluğunun tevsiki incelemelerde en önemli kısmı oluşturmaktadır. İşte bu nedenle aşağıda yapılan açıklamalara azami derecede uyulması icap etmektedir.

1- Satın alınan mal veya hizmetlerle ilgili ödemeler müşteri çekinin ciro edilmesi veya kendi çekimizin keşide edilmesi yoluyla yapıldığı takdirde bu çeklerin ön ve arka taraflarının fotokopilerinin muhakkak çekilmesi ve çek çıkış bordrosunun düzenlenmesi ve ayrıca satıcı firmanın tahsilat makbuzunun yevmiye fişinin arkasına iliştirilmesi,

2, Çekle ile yapılan ödemelerde sadece çekin verilmesi yeterli olmayıp o çeke dair banka tarafından yapılan ödemeye ilişkin dekont suretinin alınması,

3- Senet ile yapılan ödemeler varsa senedin önlü ve arkalı fotokopisi ile senede dair yapılan banka ödemesine ait dekont suretinin alınması ve muhafazası,

4- Satın alınan mallarla ilgili taşıma esnasında yapılan masraflar varsa o masrafların satın alma faturasının arkasına iliştirilmesi, (örneğin nakliye esnasında yenilen yemek veya yapılan konaklama varsa bunların fiş veya faturaları mutlaka satın alma faturasının arkasına iliştirilmeli)

ÇEKLERİN ARKASININ FOTOKOPİSİSİN DE ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR

5- Satışını yaptığımız mallarla ilgili alınan çekler varsa bu çeklerin önlü arkalı fotokopisi ile bu çeklere ilişkin çek giriş bordrosu ve tahsilat makbuzunun yevmiye fişinin arkasına iliştirilmesi,

SEVK VE TAŞIMA İRSALİYELERİ AYRI BİR DOSYADA BULUNMAMALI

6- Sevk irsaliyelerinin AYRI BİR DOSYADA DEĞİL faturanın arkasına iliştirilmesi,

7- Alınan malla ilgili siparişlerin sevk irsaliyesiyle birlikte faturanın arkasına iliştirilmesi,

8- Alınan malla ilgili taşıma irsaliyesi kullanılmışsa bu irsaliyenin de faturanın arkasına iliştirilmesi,

SEVK İRSALİYELERİNDE TESLİM EDEN VE TESLİM ALAN KISMININ MUHAKKAK İMZALI OLMASI

9- Satın alınan mallarla ilgili düzenlenen sevk irsaliyelerinin teslim eden ve teslim ala kısımlarında mutlaka imzanın ve mümkünse TC Kimlik Numarasının olması

10- İlk kez mal alınacak şirketin mükellefiyetinin aktif olup olmaması ile ilgili küçük bir araştırmanın yapılması,

11-  Satın alınan mallarla ilgili alım faturalarında aşağıdaki unsurları yer alıp almadığının kontrolü,

‐ Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

‐ Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap     numarası;

‐ Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

‐ Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

‐ Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,  

‐ Sicil numarası,

‐ İşletmesinin merkezi,

‐  Tescil edilen internet sitesinin adresi (internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi olanlar‐ Bağımsız Denetime Tabi  Şirketler

12- Satın alınan malı, işletme stoklarına getiren aracın şoförünün kimlik fotokopisi,

13- 01.01.2016 tarihinden itibaren kasa sınırının 7.000 TL olması ve kısım kısım ödemelerde de toplam işlem tutarı olan 7.000 TL’nin dikkate alınacak olmasından ötürü tüm ödeme ve tahsilatların bankacılık sistemi kullanılmak suretiyle yapılması

Gerekmektedir.

21.01.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM