YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comHurda Araç Verip ÖTV İndirimli Yeni Araç Alım İşlemlerinin Muhasebe Kaydı

Değerli okurlar, bilindiği üzere 21.03.2018 tarihli 7103 sayılı Kanun’un geçici birinci maddesi gereğince hurda araç verip karşılığında yeni binek araç alan firmalara bu alımlarından kaynaklı ödeyecekleri faturaya ÖTV teşviki getirilmişti.

Kanun maddesi aynen aşağıdaki gibidir;

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins  (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Cumhurbaşkanınca tespit edilecek kısmı, terkin edilir.

SATIN ALINAN ARAÇLARA AİT FATURALARDA ÖZEL BİR İBARE MEVCUTTUR

Özellikle Aralık ayının gelmesiyle birlikte araç alımını arttıran firmaların bu kanun kapsamında satın aldıkları araçlara ait düzenlenen faturada aşağıdaki ibare yer almaktadır.

7103 sayılı Kanununun geçici birinci maddesi kapsamında fatura toplamına dahil edilmekle birlikte …………TL ÖTV tarafınızdan tahsil edilmeyecektir.

Burada ÖTV tutarı faturaya dahil ediliyor ancak tahsil edilmiyor. Dolayısıyla, fatura tutarı ile ödeme arasındaki bu farkın nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği önem arz etmektedir.

Bunu uygulamalı bir örnek yardımıyla anlatalım;

Araç alışı bedeli :39.619,93

ötv %45              17.828,97

Ara Toplam        39.619,93

Kdv                    10.340,00

Genel Toplam  67.789,70

Ödenen ÖTV  tutarı        :7.828,97

ÖTV indirim tutarı           :10.000

Faturayı kayıtlara alırken ÖTV tutarını 17.828,97 TL değil, 7.828,97 TL olarak almamız gerekecektir. İndirim konusu yapılan ÖTV zaten faturanın açıklama kısmında tahsil edilmeyeceği yazıyordur.

-------------------------------/--------------------------------------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ           18.168,97

770.98  ÖTV    7.828,97

770.99  KDV     10.340,00

254    TAŞITLAR                                          39.620,73

                               320 SATICILAR     57.789,70

------------------------------------------------------------------------

Dolayısıyla şirketimizce ödenmeyecek olan ÖTV tutarının gider veya maliyete yazılması mümkün değildir.

NOT: Örneğimize hem ÖTV hem de KDV giderleştirilmiştir. Ancak bunlar giderleştirilmeyip  254 Taşıtlar hesabına da kaydedilebilir.

 

11.12.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM