YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comOrtaklara Borçlu Olan Şirketlerin Dikkatine!

Değerli okurlar, bilindiği üzere şirketler nakit ihtiyaçlarından dolayı gerçek kişi ortaktan para alıp aldığı bu paraları yine bir süre sonra ortağa geri ödeyebilmektedirler. Peki şirket ortağından alınan bu paraların vergisel yönden çıkabilecek sonuçları nelerdir?

Çok yakın bir zamanda Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı’nın vermiş olduğu 08.10.2018 tarih ve 16700543-125[17-515-80]-57752 sayılı özelgesi bu konuyla ilgili akıllardaki birçok soruya cevap vermektedir.

ORTAKTAN ALINAN BORÇ PARALAR ÖRTÜLÜ SERMAYE OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Şirket ortağından alınan borç paralar örtülü sermaye olarak değerlendirildiği takdirde bu borçlarla ilgili olarak örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderlerin, Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre gider olarak yazılması mümkün bulunmamakla birlikte, örtülü sermaye kabul edilen borçlanmalarda oluşacak kur farkı gelirlerinin de söz konusu borcun örtülü sermaye olarak kabul edilmesinin bir sonucu olarak, vergiye tabi kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması söz konusu olmayacaktır.

Aynı şekilde yine bu borçların örtülü sermaye olarak değerlendirilmesi durumunda örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulanmasında, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kar payı olarak değerlendirilecektir.

ORTAĞA ÖDENECEK FAİZLER EMSALLERE UYGUN OLMALIDIR

Şirketlerin gerçek kişi ortağından borçlandığı paralarla ilgili olarak herhangi bir faiz ödemesi durumunda, gerçek kişi ortağa ödenecek faiz bedelinin emsallere uygun olması gerekmektedir. Emsallere uygun faiz bedelinin tespitinde Kanunun 13 üncü madde hükmü ve 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde açıklanan yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanının kullanılacağı unutulmamalıdır.

331 HESAP DÖVİZLİ İSE DEĞERLEME SONUCU OLUŞACAK 656 KAMBİYO ZARARINA DİKKAT!

Özelgenin en dikkat çekici bölümü ise dövizli olarak takip edilen 331 hesabın oluşma nedeni şirketin nakit ihtiyacından kaynaklanmıyorsa bu hesaba yapılan değerleme işlemi sonucu meydana gelen Kambiyo Zararı gider yazılamıyor. Bir başka deyişle, ortaya çıkan kur farkının, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgisi olmadığından, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmasının mümkün olmadığı belirtilmektedir.

20.11.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM