YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKDV’de Önemli Değişiklik Yürürlüğe Girdi

Değerli okurlar, 10.10.2018 tarih ve 30561 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 21 Seri No’lu KDV Tebliği ile tevkifatlı işlemlere yönelik önemli bir açıklama getirilmiştir.

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümünde yer alan açıklamaların eski hali aşağıdaki gibidir.

Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz.

Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen KDVnin ödenmiş olması halinde, bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar; söz konusu verginin ödenmemiş olması halinde ise normal vade tarihinden yapılacak tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi uygulanır.

21 Seri No’lu KDV Tebliği ile yukarıdaki ibare aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranır.

Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır.

SONUÇ:

Görüldüğü üzere bir önceki uygulamada KDV tevkifatının yapılmaması halinde tevkifatı yapmakla sorumlu olan mükellef bunu beyan ederse (yani KDV beyannamesinde beyan etmesi yeterli) alıcı firmaya vergi aslı tarhiyatı yapılmamaktaydı.

Ancak yeni uygulamada, sadece beyan edilmesi yeterli görülmemiş Hazineye ödenmesi şartı da getirilmiştir. Bu şu anlama geliyor; Devreden KDV’si olan firmalar tevkifatlı fatura düzenlemesi gerekirken düzenlemeyip te faturaya ait KDV yi beyannamede beyan etseler dahi söz konusu KDV Hazine’ye ödenmiş olmadığından sorumlu adına (yani faturayı alan firma) söz konusu tevkifata ait tutar ile buna bağlı faiz ve zamlar alıcıdan aranacaktır.

Sonuç olarak devreden KDV’si olan firmaların tevkifatlı fatura düzenlemesi gerekirken düzenlememeleri halinde bu faturayı kayıtlarınıza kesinlikle almayın!

05.11.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM