YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comTÜRMOB Bağımsız Denetime Yönelik Öneriler - 2

Tarih: 24.01.2011

TÜRMOB’un yayınladığı ve yürürlükten kalkan 1 seri nolu tebliğe ilişkin bir önceki makalem beklenenin üzerinde bir okuyucu kitlesi tarafından okunmuş ve tarafıma yüzlerce mail gelmiştir. Maillerin çoğunluğu teşekkür maili olup aynı zamanda eleştirilerde yer almaktadır. 

Eleştirilerde beni en çok üzen şey ise bir önceki makalemde belirttiğim ve en az 10 yıl Merkezi Denetim Elemanı olarak çalışmış kişilerin zorunlu kursa tabi olmamasına yönelik önerimden kaynaklanıyor. Birçok kişi bazı kişilere hoş görünmem veya yaranma gayesiyle bunu yazdığımı dile getirmişlerdir. Gerçeği yansıtmayan ve beni sadece üzmekten öteye gitmeyen bu iddiaların tamamını reddediyorum.  

Kendi başıma çıktığım bu yolda yıllarca meslek mensuplarına mesleğin gelişimi ve ilerlemesine yönelik sayısız hizmetim olmuştur. Hiçbir kimsenin özel korumasında olmadan veya özel bir ünvana sahip olup da bu unvanı arkama almadan yürüdüğüm bu yolda her daim yaptıklarımın arkasında olmuşumdur. Kimseye hoş görünecek bir gayem olamaz, olmadı ve asla olmayacak ta. 

Uzerine basarak soylemek istiyorum ki bir önceki makalemde yazdıklarımın tamamen arkasındayım. Öyle ki kanun tarafından verilmiş bir yetki (Denetim Yetkisi) yok sayılarak meslek mensuplarını sınava tabi tutmak 3568 sayılı kanunun amir hükümlerine aykırı olduğu gibi hukuk devleti ilkeleri ile de bağdaşmamaktadır. Bazı kişiler kanunda lafzı geçen bu denetimin sadece muhasebe denetimi olduğundan bahsediyor. Denetim olayını parçalara ve zümrelere ayıramayız. Sen vergi denetimi yap, muhasebe denetimi yap ama bağımsız denetim yapman için SMMM belgen yeterli değildir diyemeyiz. Bunun muhasebe denetimi, bağımsız denetimi, vergi denetimi veya hile denetimi olmaz. Denetim Yetkisi bir bütündür bunu bağımsız denetim olarak ayıramazsınız. Bugün bir avukat her davaya nasıl girebiliyorsa bir SMMM’de her denetimi aynı avukatlarda olduğu gibi sınava tabi olmaksızın yapabilmelidir. Bugün bir dahiliye uzmanı her iç organın tedavisinde ilaç yazma yetkisine sahipken bir kanun çıkarıpta sen dur bakalım, bundan böyle böbrek ilaçları yazman için senin kursa katılıp eğitim görmen lazım diyemiyorsak aynı şekilde bir SMMM’ye de bir diğer denetim türü olan bağımsız denetimi sınavsız yapma yetkisi verilmelidir. Yine üzerine basarak dile getiriyorum ki bu ülkede SMMM ve YMM belgesi almış kişiler kendilerini TÜRMOB’un tüm uygulamalarına AKREDİTE etmiş kişilerdir. Bu kişileri artık tekrar sınava almak yerine zorunlu kurs gibi uygulamalarla eğitime tabi tutmak gerekir. OECD ülkelerinde yerleşik uygulamada bu yöndedir.   

Günümüzün bir gerçeğini ister kabul edelim ister etmeyelim bu belgeleri almak ve bu süreci geçirmek son derece zordur. Mali müşavirlik belgesi tek başına staj öncesi hazırlık staj kazanma süreci kazandıktan sonra staj süresi ve yeterlilik sınav süreci derken 7-8 yılı almaktadır. İnsan hayatının ortalama 7-8 yılını alan VE MİLYARLARCA LİRAYA mal olan bir belgeyi yetersiz sayarak tekrar bu kişileri sınava girin ve kazanırsanız bu yetkiyi kullanabilirsiniz demek bırakın hukuku insan haklarına VE BU İNSANLARIN KİŞİLİK HAKLARINA DA aykırıdır. 

Ayrıca bir önceki makalemde merkezi denetim elemanlartı için söylediklerim tamamen iadey-i itibardır. Tarafıma gelen bir mailde hesap uzmanlarının hiçbirşey bilmediği kendi bürosunda stajyer olarak çalışanların hesap uzmanlarına muhasebe öğretebilir durumda olduklarından bahseden bir meslektaşım beni son derece şaşırtmıştır. Konu ile ilgili yorum yapma gereği dahi duymuyorum. 

Bugün merkezi denetim elemanı olmanın ne kadar ZOR olduğunu ve ne kadar yoğun bir eğitime tabi tutularak mesleklerini sürdürdüklerini burada anlatmak makalemin konusuna uygun düşmediğinden neden mesleki ayrımcılık yapıyorsun diyenlere tek bir şey söyleyeceğim. O da bu ülkede toplam 400 tane hesap uzmanı ve gelirler kontrolörünün olduğudur. Bu rakamın olağanüstü azlığı size hiç mi bir şey ifade etmiyor!!???  

Yine belirtmek istiyorum ki meslek hayatının büyük bir kısmını kamuda MERKEZİ DENETİM ELEMANI olarak geçirmiş ve şimdi YMM görevini sürdüren bir kişiye hadi al defteri kalemini gel katıl kursa demenin mantıkla açıklanabilir bir tarafı yoktur. Bu kişinin geçirmiş olduğu yoğun eğitim ve özel uygulama dönemi bağımsız denetim raporu yazabilecek kapasitenin çok çok daha ÖTESİNDEDİR.  Öyle ki bu kişilere yazabilecekleri her rapor öncesi eğitim mi veriliyor? Bağımsız denetim raporundan çok daha kritik ve önem arz eden raporları yazdırma imkanı verdiğin YMM müessesesini bağımsız denetim konusunda yetersiz görmenin mantıkla açıklanabilir hiçbir izahatı yoktur. Uygulayıcılar tarafından nasıl  iade raporu dispozisyonu çıkarılıyorsa aynı şekilde bağımsız denetim raporunun dispozisyonu çıkarılıp SMMM ve YMM’leri sadece kursa katılma zorunluluğu getirerek  bu raporları yazdırma imkanı sağlanmalıdır.  

Sonuç olarak, TÜRMOB’a önerimiz aşağıdaki gibi olacaktır.

1 yıllık RUHSAT SAHİBİ olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin 140 saatten az olmamak,

2 yıllık RUHSAT SAHİBİ olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin 100 saatten az olmamak

3 yıldan (3 yıl dahil) fazla RUHSAT SAHİBİ olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ise 80 saatten az olmamak koşulu ile kursa katılmalarını zorunlu kılıp kursun bitiminde bağımsız denetim yetkisinin verilmesidir.

Bir önceki makalemdeki önerimi tekrar yineliyorum. En az 10 yıl Merkezi Denetim Elemanlığı yapmış Yeminli Mali Müşavirlerin ise kursa katılım zorunluluğunun olmamasıdır.

SON SÖZ: Daha önceki makalemle ilgili birçok sitede yorumların yapıldığı haberlerini alıyorum. Bu yorumlarda nedendir bilinmez ama YMM’lerin bu işi başaramayacaklarından ve hatta kamuda halen çalışan merkezi denetim elemanlarının (Maliye Müfettişleri de dahil!!) bağımsız denetimden anlamadıkları için bu işi başaramayacaklarından bahseden STAJYER ve SMMM arkadaşların haberlerini ŞAŞKINLIKLA ama bir o kadar da bu arkadaşlar adına üzülerek alıyorum… 

Unutmadan söyleyeyim. 1994 yılında Tek düzen hesap planına geçişte de, yine daha sonra enflasyon muhasebesine geçişte de aynı şeyleri söyleyenler hiç yaşlanmamışlar!!  Dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi sıra Bağımsız Denetimde….

Kaynak:
www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM