YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comHolding ve Holdingleşme Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Değerli okurlar, bu hafta pek az bilinen bir uygulamaya değineceğim. Holdingleşme ve vergisel avantajları. Holding kurmak kolay mıdır, prosedürü uzun mudur, maliyeti nedir gibi piyasada az bilinen ama çok merak edilen sorulara cevap arayacağız.

HOLDİNG NEDİR ?

Genel olarak holding, üretim ve satış gibi faaliyetlerde bulunmayan, şirketlere iştirak eden ve çoğunlukla şirketlerin büyük ortağı durumunda olan veya başka yollarla hâkimiyetini elinde bulunduran şirketler olarak tanımlanır. 

HOLDİNGLEŞME İÇİN 5 AYRI ŞİRKETİN VAR OLMASI GEREKLİ Mİ?

Hayır. Holding şirket kurmak için herhangi bir şirket üzerinde hakimiyet tesis etmek veya iştirak etmek zorunlu değildir. Tek başına bir şirket olarak Holding kurabilirsiniz.

TÜRKİYE’DEKİ ÇOĞU HOLDİNG NEDEN DİĞER ŞİRKETLERE İŞTİRAK ETMİYOR VE TEK BAŞINA KURULUYOR?

Holding’in diğer şirketlerin sermayesine iştirak etmesi durumunda Kurumlar Vergisi Kanunu 12 ve 13. Maddeleri gereği transfer fiyatlaması gündeme gelecek ve iştirak ettiği şirketler emsal bedel üzerinden hisselerini Holding’e devredeceklerdir. Bir başka deyişle, Holding in iştirak edeceği şirketin sermayesi 1.000.000 TL olsun. Bu durumda iştirak edilecek şirkete piyasa değerlemesi yapılacak ve 1.000.000 TL üzerinden değil çıkacak olan piyasa değeri üzerinden sermayeye iştirak edilecektir. Böyle bir durumda, iştirak edilecek olan şirketin basılı hisse senedi yoksa değer artış kazancı ortaya çıkacaktır. Bu da yüksek bir vergi yüküdür. İşte bu nedenle Türkiye’deki çoğu holding grup şirketlerine iştirak etmiyot.

HOLDİNG TEK BAŞINA SIRADAN BİR ŞİRKET GİBİ KURULABİLİR Mİ ?

Evet kurulabilir. Tek özelliği ana sözleşmesinin özel maddeler ihtiva etmesi ve yine kuruluşu için Bakanlıktan izin alınması zorunluluğudur.

TTK’da Holding şirketlerin türü tanımlanmamakla birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili Tebliğine göre, bakanlıktan izin alınarak anonim şirket türünde kurulabilmektedirler.

HOLDİNG OLMANIN VERGİSEL AVANTAJLARI NELERDİR?

1- İştirak edilen şirketlerin kar dağıtımı halinde, Holdinge dağıtılan kâr payı üzerinden, gelir vergisi stopajı yapılmaz. Holding şirketi bu karı gerçek kişi ortaklarına en erken bir yıl sonra dağıtabileceği için vergi bir yıl gecikme ile ödenir. Dolayısıyla vergi, grup tarafından finansman olarak bir yıl süreyle kullanılmaktadır.

2- Holdinge dağıtılan kar paylarına iştirak kazançları istisnası uygulanmaktadır.

3- Holding aktifinde yer alan bağlı şirketlere ait iştirak hisselerinin satışı halinde, bu satıştan elde edilen kazancın %75’i kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.

4- Holdingde bağlı şirketler için doğrudan verilen hizmetlere ilişkin giderler ilgili şirketlere aktarılarak o şirketlerde gider yazılabilir.

5- Holding aktifinde 2 yıl süreyle bulundurulan iştirak hisselerinin satışı katma değer vergisinden istisnadır.

6- Holding banka ve finans kuruluşlarından temin ederek aynı şartlarla iştiraklerine kullandırdığı borçlanmalar, örtülü sermaye sayılmamaktadır.

7- Ellerindeki başka şirketlere ait hisse senetlerini holdinge ayni sermaye olarak koyan ortakların bu işlemi, hisse senetlerinin satışı mahiyetinde olduğundan bu satıştan elde edilen kazanç değer artışı kazancıdır. Ancak Gelir Vergisi Kanunu’nda hisse senetlerinin 2 yıl süre ile elde tutulmasından sonra elden çıkarılması halinde elde edilen kazanç değer artış kazancı sayılmayıp vergilendirilmemektedir.

HOLDİNGLEŞME YOL HARİTASI

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında Holding kurmak isteyen şirket ortağı tarafından 5 ayrı şirket kurulmasına gerek kalmaksızın çok kısa bir sürede Holding kurulabilir. Kuruluş maliyeti en fazla 10-20 Bin arası TL’dir.

Daha sonra Holding olmanın vergisel avantajlarından yararlanmak için diğer şirketleri A.Ş.’ye dönüştürüp hisse basmak suretiyle hiçbir vergi yükü çıkmaksızın 2 yıl sonra Holdingin iştiraki haline getirilecektir.

28.08.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM