YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKat Karşılığı İnşaat İşlerinde Müteaahhide Maliklerce Verilen Nakit Paranın Maliyetlerden Düşülüp Düşülmeyeceği

Değerli okurlar, bu hafta kat karşılığı inşaat işleri yapan müteahhit firmaları yakından ilgilendiren önemli bir konuyu tartışacağız.

Bilindiği üzere, kat karşılığı inşaat işi yapan müteahhitler kat malikleriyle çeşitli şekillerde anlaşmaktadırlar. Standart bir şekli olmayan bu anlaşmalar işin mahiyetine göre değişebilmektedir.

Karşımıza çıkan bu anlaşmalardan biri de, müteaahit firmaya kat maliklerince nakdi bir paranın verilmesidir. Son yıllarda bu şekilde yapılan anlaşmaların sayısı da artmıştır.

KAT MALİKLERİNCE MÜTEAAHHİDE VERİLEN PARALAR MALİYETTEN DÜŞÜLECEK MİDİR?

Peki, kat maliklerince müteahhitlere verilen bu paralar doğrudan gelir mi yazılacak yoksa maliyetlerle ilişkilendirmek suretiyle inşaat maliyetinden mi düşülecektir.

Başkalarının arsasına kat karşılığı yapılan inşaatlarda toplam maliyet, arsa maliyeti ile inşaat maliyetinin toplanması suretiyle hesaplanmakta olup, her bir kat, dükkân veya dairenin maliyeti ise, her kat, daire veya dükkâna belirli ölçü ve esaslara göre binanın tüm maliyetinden pay verilmek suretiyle tespit edilmektedir.

Toplam inşaat maliyeti, inşaatı yapanlar tarafından arsa sahibine verilen dairelerin inşası için yapılan harcamalar ile kendilerine ait daireler için yapılan harcamalardan oluşmakta, inşaatın toplam maliyetinin arsa sahibine verilen dairelere isabet eden kısmı ile arsa sahibine yapılan nakit ödemelerin toplamı ise toplam arsa maliyetini (müteahhidin kendisine ait dairelerin arsa maliyeti) vermektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği üzere, bir inşaatın maliyet kalemlerinin nelerden oluştuğu bellidir. Dolayısıyla müteahhit şirkete kat maliklerince verilen nakdi paraların inşaat maliyetinden düşülmemesi gerekmektedir.

Söz konusu bu nakdi paralar müteahhit şirket tarafından elde edildiği dönem vergilendirilmesi gerekmektedir. Bir başka şekilde bu paraların 600’lü gelir hesaplarında takip edilmesi gerekmektedir.

29.06.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM