YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKDV Beyanname Değişikliğine İlişkin Önemli Açıklamalar

Değerli okurlar, bilindiği üzere 01.02.2017 tarihinde KDV Beyannamesinde “İlave Edilecek KDV” bölümü “Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi” şeklinde değiştirilmiştir. Ancak bu değişiklik sonucu bazı belirsizlikler ortaya çıkmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı gelen yoğun sorular neticesinde 19.03.2018 tarihinde bir duyuru yayınlanmıştır. Ancak, torba yasanın yarattığı rüzgâr nedeniyle bu duyuru geniş kitlelere ulaşamamıştır. Bu hafta bu duyuruda mükellefleri ilgilendiren önemli hususlara değineceğim.

DAHA ÖNCE İNDİRİM KONUSU YAPILAN KDV’NİN İLAVESİ KISMINA KDV KANUNU 30. MADDENİN DİKKATE ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

1- KDV Beyannamesinin “Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi” bölümüne, sadece, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 30. maddesinin (a), (c) ve (d) bendi uyarınca indirilemeyecek KDV tutarı yazılabilir.

Peki bunlar nelerdir;

a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi,

c) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi,

d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi.(5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi hariç)

KUR FARKLARINA AİT KDV, BEYANNAMENİN MATRAH KULAKÇIĞINDA BEYAN EDİLMELİ

2- Döviz kuru farklarının KDV Beyannamesinde nasıl beyan edileceğine ilişkin olarak, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca kur farkları KDV'nin matrahına dahil olduğundan, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihten sonra onaya çıkan kur farklarının KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığındaki tablolarda beyan edilmesi gerekmektedir.

MAL İADELERİNE İLİŞKİN KDV, 504 NOLU KOD İLE BEYAN EDİLMELİDİR

3- Mal iadesi işlemlerine ait vergi tutarlarının beyanı, beyannamenin “Matrah” bölümünde bulunun “Diğer İşlemler” tablosunda yer alan “504-Alınan Malların İadesi/Gerçekleşmeyen İşlemler” işlem türü kullanılarak yapılmalıdır.

11.04.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM