YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comDefter Tasdikleri Sil Baştan!

Değerli okurlar, 21.03.2018 Tarih ve 30367 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 493 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile anonim, limited ve kooperatiflere ait defter tasdik işlemlerinde yeni bir döneme girilmiştir.

YETKİ NOTERLERDEN ALINIP TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNE VERİLMİŞTİR.

Bilindiği üzere, 15/2/2018 tarihli ve 7099 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değişik 223 üncü maddesinde, “Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.” 
hükümleri yer almaktadır. 

Buna göre, Ticaret sicili müdürlükleri, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde belirtilen ve anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında vergi kanunları bakımından da tasdik zorunluluğu bulunan defterler için söz konusu Tebliğin 14 üncü maddesinde düzenlenen esaslar doğrultusunda tasdik (onay) işlemini yapmakla yükümlüdür. 

Anonim, limited ve kooperatiflere ait defterler bundan böyle şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil müdürlüğünce tasdik ettirilecektir.

TASDİKİ ZORUNLU OLMAYAN DEFTERLER DE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE TASDİK EDİLECEK

493 sıra nolu VUK Genel Tebliğine göre tasdiki zorunlu olmayan limited şirketler ve kooperatifler açısından damga vergisi defteri veya muhasebe işlemlerini Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan 7/A seçeneğine göre izlemeyecek olanlar için imalat defteri gibi defterler de şirketlerin kuruluş aşamasında bundan böyle şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil müdürlüğünce tasdik ettirilecektir.

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ TASDİK BİLGİLERİNİ BAKANLIĞA GÖNDERMEK ZORUNDA

Ticaret sicil müdürlükleri tasdik ettikleri defterlere ait bilgileri Bakanlığa göndermek zorundadır. Buna göre;

a) Defter tasdik ettiren mükellefin; 
1) Unvanı, 
2) Vergi kimlik numarası, 
b) Tasdik edilen defterin; 
1) Türü, 
2) Kullanılacağı hesap dönemi, 
c) Tasdik işlemine ait; 
1) Tasdik numarası, 
2) Tasdik tarihi, 
ç) Tasdik işlemini yapan görevliye ait; 
1) Ad soyad, 
2) Unvan, 
3) Ticaret sicili müdürlüğü, 
bilgilerini, en geç tasdik işleminin yapıldığı ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar göndereceklerdir.

23.03.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM