YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comErtelenen SGK Primleri Hakkında Çok Önemli Hatırlatma

Tarih: 02.10.2017 

Değerli okurlar, bilindiği üzere 6770 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 72 inci maddesinde; “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu düzenlemeye göre,

-         2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta primi tutarı Eylül ayının SGK prim tahakkuklarıyla birlikte en geç 31 Ekim 2017 tarihine kadar,

 

-         2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta primi tutarı Ekim ayının SGK prim tahakkuklarıyla birlikte en geç 30 Kasım 2017 tarihine kadar,

 

-         2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primi tutarı Kasım ayının SGK prim tahakkuklarıyla birlikte en geç 26 Aralık 2017 tarihine kadar

 

ödenmesi gerekmektedir.

MATRAHA İLAVE EDİLEN TUTARLARI YİNE MATRAHTAN DÜŞMEYİ UNUTMAYIN

Ayrıca, 2016 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ve 2017 Yılı Geçici Vergi Beyannamelerinde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak matraha ilave edilen ertelenen sigorta primlerinin 4. Dönem geçici vergi beyannamesinde ve  2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde sadece beyanname üzerinde “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İndirim ve İstisnalar” bölümünde “350 Kodlu Diğer İndirimler ve  İstisnalar”  satırında gösterilmesi suretiyle vergi matrahından düşülmesi gerekmektedir.

Mükelleflerin bu işlemi yaparken herhangi bir muhasebe kaydı yapmasına gerek bulunmamaktadır.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM