YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİkinci Dönem Geçici Vergi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken İki Husus!

Tarih: 08.08.2017 

Değerli okurlar, 2.dönem geçici vergi beyannamesini hazırlarken özellik atfeden iki konu üzerinde durmak istiyorum. Daha önceki yıllara ait geçici vergilerde pek rastlanılmayan bu durumun atlanılmaması adına bu haftaki yazımızda değinmek gereği hissediyoruz.

6770 sayılı Kanun ile Ocak 2017 ve Şubat 2017 Dönemlerine Ait Ertelenen SGK Primlerini KKEG Olarak Matraha İlave Etmeyi Unutmayınız!

Bilindiği üzere 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28 inci maddesinde, 5510 sayılı Kanuna Geçici 72. madde eklenmiştir.

Bu kanuna göre Aralık 2017 ile Ocak ve Şubat 2017 dönemlerine ait ödenmesi gereken SGK primleri sırasıyla 2017 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiştir.

Yakın bir tarihte (11.04.2017) tarihinde Mersin Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen özelgede ise ertelenen bu SGK primlerinin gider yazılamayacağı yönünde görüş beyan edilmiştir.

Şunu da belirtmemiz gerekir ki, ertelenen SGK primlerinin toplam tutarı, ikinci dönem geçici vergi matrahının yüzde 10’undan küçükse söz konusu ertelenmiş primlerin KKEG olarak dikkate alınmasına gerek bulunmamaktadır. Aksi halde KKEG olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Örnek:

Ticari Kar:                                          100.000

KKEG:                                                 6.000

Ertelenen SGK:                                   10.000

Beyan Edilmesi Gereken Matrah:     116.000

Beyan Edilmesi Gereken Matrahın %10’u:   11.600

Ertelenen SGK < Beyan Edilmesi Gereken Matrahın %10’u

Yani

10.000 < 11.600 olduğundan ertelenen SGK primlerinin KKEG olarak dikkate alınmasına gerek yoktur.

Örnek 2

Ticari Kar:                                                      100.000

KKEG:                                                             6.000

Ertelenen SGK:                                              12.000

Beyan Edilmesi Gereken Matrah:                 118.000

Beyan Edilmesi Gereken Matrahın %10’u:   11.800

Beyan Edilmesi Gereken Matrahın %10’u  < Ertelenen SGK

Yani

11.800 < 12.000 olduğundan ertelenen SGK primlerinin KKEG olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Geçmiş Yıl Zararı Olup da 6736 sayılı Kanun Kapsamında Kurumlar ve Gelir Vergisi Matrah Artırımı Yapan Firmaların Dikkatine

6736 sayılı Kanun kapsamında Kurumlar ve Gelir vergisi matrah artırımı yapan firmalar matrah artırdıkları yıllara ait geçmiş yıl zararlarının yüzde 50’sini 2016 ve sonrası yıllara ait kurum karlarından mahsup edemeyeceklerdir.

Örneğin 2013 yılı için gelir/veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunan bir firmanın aynı yıl 300.000 TL geçmiş yıl zararı olduğunu varsayalım. Matrah artırımında bulunan firma 2017 yılında mahsup edebileceği 2013 yılı geçmiş yıl zararı 300.000 TL değil 150.000 TL olacaktır.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM