YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.com2017 Yılında KDV’de Yapılan Önemli Değişiklikler

Tarih: 18.07.2017 

Değerli okurlar, 2017 yılında KDV uygulamalarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikleri derli toplu olarak tek bir kaynakta takip edilmesi için bunları özet olarak anlatma ihtiyacı duyduk. Ayrıca tebliğ dili biraz ağır olduğundan anlamanın kolaylaşması açısından yazımızın dilini basit ve anlaşılır kıldık.

Okuyucuyu sıkmadan özet şekilde şu ana kadar nelerin yapıldığına değinelim.

1-  Büyükşehir Belediyelerinin Su ve Kanalizasyon İdareleri Kısmi Tevkifatın Kapsamına Girdi

Kısmi tevkifat uygulamasında kısmi tevkifat yapacak olan alıcılar arasına bundan böyle Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri de dahil edilmiştir.

2- Doktorların Hastanelere Verdikleri Hizmetler Bundan Böyle İş Gücü Hizmeti Kapsamında Değerlendirilmeyecek

Doktorların hastanelere verdikleri hizmetler daha önceden işgücü hizmeti kapsamında değerlendirilmek suretiyle 9/10 tevkifata tabi tutulmaktaydı. Ancak 11 seri nolu KDV ile bu uygulamaya son verildi.

3-  İhraç Kayıtlı Teslimde Bulunan Firmaya Düzenlenen Kur Farkı Faturası KDV’ye Tabi Tutulmayacak

Önceki uygulamada ihraç kayıtlı satış yapan firmaya ihracatçı tarafından düzenlenen Kur Farkı faturası KDV’ye tabiydi. Ancak yapılan düzenlemeyle bundan böyle ihracatçı firma tarafından malı ihraç kayıtlı satan firmaya düzenlenecek faturada bundan böyle KDV hesaplanmayacaktır.

4- İhraç Kayıtlı Satış Yapan Firmaya Düzenlenen Kur Farkı Faturası Sonucu İade Alınacak KDV Tutarı da Değişti.

Bunu bir örnekle anlatalım.

Örneğin ihracatçı firma imalatçı firmaya yani malı kendisine ihraç kayıtlı satan firmaya 10.000 TL lik kur farkı faturası düzenlesin. Düzenlenen bu faturada KDV olmayacaktır. İhraç kayıtlı satıştan dolayı KDV iadesi isteyecek olan firma, kendisine KDV siz düzenlenen faturadaki tutar için arka planda KDV hesaplayacak ve hesapladığı bu tutarı iade alacağı tutardan düşecektir.

10.000 x 0,18 = 1.800 TL

Firma iade alacağı tutardan 1.800 TL’yi düşecek ve kalan tutarı iade olarak talep edecektir.

5- Dahilde İşleme İzin Belgesi Olan Firmaların İhraç Kayıtlı Satışlarından Alacakları KDV İade Tutarı Değişti

Bunu da bir örnekle anlatalım;

A firması DİİB sahibidir ve Haziran 2017 döneminde 1.000.000 TL ihraç kayıtlı teslimde bulunmuştur. Firma bu malı üretmek için hem yurt içinde hem de yurt dışında KDV ödemeden satın aldığı malların toplamı ise 900.000 TL’dir. Firmanın maksimum iade tutarı aşağıdaki gibidir.

1.000.000 – 900.000 = 100.000

100.000 x 0,18 = 18.000 TL (firmanın faaliyet konusu yüzde 8 veya yüzde 1 olan malların ticareti olsa dahi aradaki fark yüzde 18 ile çarpılacak. 11 seri nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde söz konusu bölümde yer alan yüzde 18 ibaresinin ilerleyen dönemlerde “malın tabi olduğu oran” şeklinde değişmesi mümkündür)

6- Serbest Bölgelere Yapılan ve İhraç Amacı Taşıyan Yük Taşıma İşleri İstisna Kapsamına Alındı

Serbest bölgelere yapılan ve serbest bölgeden yurt dışına (Türkiye’ye değil) ihraç amacı taşıyan yük taşıma işleri de bundan böyle KDV istisnası kapsamındadır. Burada önemli olan ihraç amaçlı yük taşıma işidir. Örneğin Türkiye’ye satılacak malların taşınması işi KDV ye tabidir.

7- Konut Teslimi İle Fatura Tarihi  Arasında Zaman Farkı Varsa Faturanın Düzenlendiği Dönemdeki KDV Oranı Baz Alınacak

Konut teslimlerinde KDV oranları özellikle 2017 yılında önemli değişikliklere konu olmuştur. KDV oranlarının sıklıkla değiştiği bu dönemde konut tesliminde önce faturanın düzenlenmesi halinde faturanın düzenlendiği tarihteki KDV oranı esas alınacaktır.

8- Konut Teslimlerinden Kaynaklanan KDV İade Tutarlarında Değişikliğe Gidildi.

Konut teslimlerinden kaynaklanan KDV iade hesaplamalarına bunda böyle 150 m²’nin altındaki konutun inşasında kullanılan kombi, cam balkon, duş teknesi, duşakabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı, panel radyatör alımlarına ilişkin ödenen KDV’de dahil edilecektir. Bu da doğal olarak iade tutarını artıracaktır. 

9- (2) nolu KDV Beyannamesi İle Yapılmayan ce Ceza Yiyen Mükelleflere Önemli Bir Hak Getirildi

Bunu bir örnek ile anlatmak akılda daha kalıcı olacaktır.

A firması Ocak döneminde 2 nolu KDV beyannamesi ile ödemesi gereken 10.000 TL KDV yi beyannameye konu etmemiş ve ödememiştir. Bu durum vergi dairesince tespit edilmiş bu vergiyi tarh etmiştir. A firması söz konusu vergiyi , ödemenin gerçekleştiği takvim yılı aşılmamak şartıyla 1 nolu KDV beyannamesinde indirime konu edebilecektir.

10- Beyaz Eşya ve Mobilya’da KDV İndirimi

Beyaz eşya ve mobilyalara yönelik KDV indirimi 30 Eylül 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. KDV oranı bu tarihe kadar yüzde 8 olarak uygulanacaktır.

11- Yatırımcıya Fazladan KDV İadesi

6770 Sayılı Kanun ile İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunacaktır.

12- Yapı Ruhsatı 01.01.2017 tarihinden sonra alınan (bu tarih dahil) konut inşaatlarında KDV Oranı Değişti

Yapı ruhsatı 01.01.2017 tarihinden sonra (bu tarih dahil) alınan konut inşaat projelerinde,

a) 1.000 TL ile 2.000 TL (arsa birim m2 değeri) arasında olan konutların tesliminde yüzde 8

b) 2.000 TL’nin üzerinde olan konutların tesliminde yüzde 18

KDV oranı uygulanacaktır. Böylece yapı ruhsatı 01.01.2017 tarihinden sonra alınan konut inşaatlarında arsa birim m2 değeri 1.000 TL ile 2.000 TL arasında olan konut teslimlerinde KDV oranı yüzde 18 den yüzde 8’e düşürülmüştür.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM