YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comBA Bildirim Formlarında Yapılan Önemli Hata

Tarih: 05.07.2017 

Değerli okurlar, uçak biletlerinde Alan Vergisi adı altında bir satır olduğunu çoğumuz bilmekteyiz. Bilindiği üzere alan vergisi bilet toplam tutarında KDV’den önce hesaplanmaktadır. Daha sonra bu tutar KDV’siz şekilde bilet bedeline dahil edilmektedir.

Peki ödenen bu alan vergisi bir vergi olduğundan dolayı BA bildirim formuna dahil edilecek midir? İşletmelerin bir kısmının bu tutarı BA formuna dahil etmedikleri görülmüştür.

362,381 ve 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerine bakıldığında 5.000 TL üzeri her türlü mal ve hizmet satışlarının bildirim formlarına dahil edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Burada belge türünün çok bir önemi yoktur. İster fatura, ister gider pusulası veya banka dekontu veya ister noter satış senedi olsun hiç fark etmeksizin teslim ve hizmet tutarı 5.000 TL’yi aştığı anda Bildirim formlarına dahil edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

Bununla beraber, belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

Dolayısıyla fatura bedeline dahil olan Alan Vergisinin faturadan ayrıştırılarak BA bildirim Forumunun dışına çıkarmak mümkün değildir.

Konuyla ilgili çok yakın bir zamanda Antalya Vergi Dairesi Başkanlığının vermiş olduğu 77058783-105[VUK.ÖZ.16.30] – 38648 sayılı özelge de bulunmaktadır.

NOT: Bazı işletmelerin uçak biletlerindeki Alan Vergisini Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kayıtlarına aldıkları görülmüştür. Oysa, ödenen bu vergi, her ne kadar bir vergi olsa da ticari araçlara ait motorlu taşıtlar vergisi gibi ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM