YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comRamazana Özel Muhasebe İşlemleri

Değerli okurlar, Ramazan ayında firmaları ilgilendiren özellikli 2 konu vardır. Bunlardan birincisi şirketlerin vermiş oldukları iftar yemekleri ve diğeri ise personele dağıtılan ramazan erzaklarıdır. 

İftar yemeklerinin muhasebeleştirilmesinde karşımıza 3 ayrı durum ortaya çıkmaktadır.

a) Şirket iftar yemeğini çalışanlara veriyorsa bu takdirde bu durum ayni ücret gibi değerlendirilecek olup ödenen fatura net kabul edilecek ve KDV si indirim konusu yapılmadan fatura toplamı üzerinden yüzde 17 yada 18 vergi ve binde 7,59 damga vergisi oranı dikkate alınıp brüte icra edilip  bordroya dahil edilecektir. (aşağıda bunun nasıl yapılacağıyla ilgili örnek anlatım mevcut) Yada bordroya dahil edilmese de brütleştirilen fatura tutarına isabet eden vergi (brüt tutar üzerinden ortalam yüzde 17-18 stopaj ayrılmasını tavsiye ederiz) dışarıdan muhtasara ilave edilmek suretiyle vergilendirilebilir.

b) Zira, şirketin vermiş olduğu iftar yemeği şirketin bayileri, tedarikçileri ve iş yaptığı diğer şirketlere veriliyorsa bu takdirde hem KDVsi indirim konusu yapılabilir hem de matrah kısmı giderleştirilebilir.

c) Eğer iftar yemeği ne çalışanlara ne de şirketin ticari ilişkide olduğu firmalara veriliyorsa bu takdirde KDVsi indirim konusu yapılmaksızın toplam bedelin tamamının 131 ortaklardan alacaklar hesabına alınmasını tavsiye ederiz. 

Personele Verilen Ramazan Erzaklarının Durumu

Örnek: Burada brütleştirilen fatura tutarına yüzde 15 gelir vergisi uygulanmıştır. Tüm çalışanların gelir vergisi diliminin yüzde 15 olduğu varsayılmıştır.

Fatura tutarının 1.000 TL ve KDV oranının yüzde 18 olduğunu varsayalım (Ramazan erzağında KDV oranının 8 olması düşünülebilir ancak paketin içinde bir tane bile yüzde 18 e tabi ürün varsa gelir idaresi yüzde 8 değil yüzde 18 KDV nin dikkate alınmasını istiyor)

Faturadaki bu 1.180 TL toplam tutar ödenen net tutar kabul edilecek olup bunu hem gelir vergisi hemde damga vergisini dikkate almak suretiyle brütleştirmemiz gerekecektir.

Brüt Ücret = Net Ücret / (1 – (Gelir Vergisi Oranı + Damga Vergisi Oranı)

Brüt Ücret = 1.180,00 / (1 – (0,15 + 0,00759) = 1.400,74

Gelir Vergisi = 1.400,74 * 0,15 = 210,11

Damga Vergisi = 1.400,74 * 0,00759 = 10,63

Muhasebe Kaydı

------------------------------------- / -----------------------------------

770 GENEL YÖNETIM GIDERLERI 1.180,00

Brüt Ücretler

                                      320 SATICILAR 1.180,00

------------------------------------- / -----------------------------------

Hesaplanan Gelir Vergisi ve Damga Vergisinin Muhasebe Kaydı

------------------------------------- / -----------------------------------

770 GENEL YÖNETIM GIDERLERI 220,74

Brüt Ücretler

                                      360 ÖDENECEK VERGILER 220,74

                                      Gelir Vergisi 210,11

                                      Damga Vergisi 10,63

------------------------------------- / -----------------------------------

08.06.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM