YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comMesleğe Yeni Başlayanların KDV Dahil Faturalarda Bilinmesi Gerekenler

Tarih: 24.05.2017 

Değerli okurlar, mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımızın KDV dahil olarak düzenlenen faturaları sorgusuz bir şekilde kayıtlara aldıkları görülmektedir. Oysaki KDV dahil olarak düzenlenen faturalarda bilinmesi gereken önemli noktalar vardır. Bu makalede bunlara muhasebe kayıtları yardımıyla değineceğim.

KDV Kanunu’nun 29. maddesine göre yüklenilen vergilerin indirilebilmesi için

ilke olarak;

·         Gerçek usulde KDV mükellefi olunması,

·         Yüklenilen KDV’nin mükellefiyetle ilgisi olması ve indirilebilecek nitelikte bulunması

gerekmektedir.

KDV indiriminin şekilsel şartları ise anılan Kanun’un 34. maddesinde;

·         KDV’nin fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi,

·         Bu belgelerin yasal defterlere kaydedilmesi,

olarak belirlenmiştir.

- KDV’nin Fatura veya Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilmesine Gerek Görülmeyen Haller 1 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan açıklamalara göre, tarifesi vergi dahil olarak tespit edilen işler ile özel matrah şekillerine tabi mal ve hizmet satışlarında, KDV’nin fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilmemesi, bedelin vergi dahil tek tutar olarak ifade edilmesi gerekmektedir. Bedelin biletle tahsil edildiği hallerde bu kapsamdadır.

Yine; gazete, dergi, kitap, ilaç, akaryakıt vb. için önceden belirlenen nihai satış fiyatı KDV dahil olarak belirlenecek ve malın üzerinde veya ambalajı üzerinde fiyat KDV dahil perakende satış fiyatı olarak belirtilebilecektir.

Ayrıca, yine aynı tebliğde; kuru temizleyiciler, tarife dışında hiçbir ücret almayan lokanta, kebapçı, sinema, tiyatro, stadyum ve aynı mahiyetteki yerlerin fiyatlarını KDV dahil olarak belirlemeleri gerektiği açıklanmıştır.

KDV’nin ayrıca gösterilmesine gerek bulunmayan işlemlerden birisi de, özel matrah şeklinde vergilendirilen mal ve hizmetlerdir. Örneğin; spor toto, loto ve milli piyango, at yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunları vb.’dir

- KDV’nin Fatura veya Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilmesi Gereken Haller

1 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan açıklamalara göre;

·         Toptan satışlar,

·         İmalatçılar tarafından yapılan toptan satışlar,

·         Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar,

·         İzin belgeli satıcılar tarafından Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yurt dışına götürülmek

üzere yapılan satışlarda KDV’nin fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi gerekir.

Uygulama: ABC Ltd.Şti. 1.000 TL KDV dahil açıklamalı Ticari Mal faturası almış olup yapması gereken kayıt aşağıdaki gibidir.

------------------------------------------------/---------------------------------------

153 TİCARİ MALLAR  1.000

                                         102   BANKALAR                        1.000

----------------------------------------------------------------------------------------


KDV dahil 1.000 TL mal alış kaydı

Burada ön muhasebecinin yapması gereken şey faturada KDV’si gösterilmeyen bir başka deyişle KDV dahil olan kısma KDV’yi yazıp matrahı ayrıştırmaktır. Yanına da bir paraf atmalıdır. Bunu yaptığı takdirde KDV’si indirim konusu yapılabilecektir. Ancak bunu yapmadığı takdirde yukarıdaki gibi muhasebeleştirmesi gerekmektedir.

Yukarıda da görüldüğü gibi KDV dahil bedel olarak düzenlenen faturanın KDV’si indirim konusu yapılmamıştır.

Uygulama: ABC Ltd. Şti. 651 TL KDV dahil açıklamalı gider faturası almış olup yapması gereken kayıt aşağıdaki gibidir.[1]

KDV’nin iç yüzde ile ayrıştırılması: 651 / 1,18 = 551

------------------------------------------------/--------------------------------------

770 GEN.YÖN.GİD.              551

191 İND.KDV                         100

100    KASA      651

Gider faturası kaydı

---------------------------------------------------------------------------------------

Uygulama: ABC Ltd.Şti. 1.000 TL KDV dahil açıklamalı gider faturası almış olup yapması gereken kayıt aşağıdaki gibidir.[2]

------------------------------------------------/----------------------------------

770 GEN.YÖN.GİD.              1.000

100 KASA 1.000

Gider faturası kaydı

-----------------------------------------------------------------------------------


 

[1] Fatura kesme haddinin altındaki gider faturaları KDV dahil diye tanzim edilse bile KDV yi indirim hakkımız bulunmaktadır.

[2] Fatura kesme haddinin ÜSTÜNDEKİ gider faturaları KDV dahil tanzim edildiklerinde KDV yi indirim hakkımız bulunmamaktadır.

 

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM