YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comBu Geçici Vergi Dönemine Has İki Özellikli Konu

Tarih: 12.05.2017 

Değerli okurlar, 31.03.2017 1.geçici vergi dönemine has olmak üzere önemli iki husus söz konusudur. Geçici vergi dönemi bitmeden bu geçici vergi dönemine has olan bu iki hususu sizlerle paylaşmak istiyorum.

OCAK VE ŞUBAT ERTELENMİŞ SGK PRİMLERİNİ 1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE KKEG OLARAK DİKKATE ALMAK ZORUNDA KALABİLİRSİNİZ

Bilindiği üzere 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28 inci maddesinde, 5510 sayılı Kanuna Geçici 72. madde eklenmiştir.

Buna göre, 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarının ödeme süreleri, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiştir.

Bu kapsamda Mersin Vergi Dairesi Başkanlığının, ertelenen bu SGK primlerinin ticari kazancın tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerektiği yönünde  11.04.2017 tarihli özelgesi bulunmaktadır.

Ancak Ocak ve Şubat aylarına ait ertelenen SGK primlerinin toplamı BEYAN EDİLMESİ GEREKEN geçici vergi matrahının yüzde 10’unun altındaysa kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak ertelenen SGK primlerinin toplamı BEYAN EDİLMESİ GEREKEN geçici vergi matrahının yüzde 10’unun üzerindeyse kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Örnek 1

Ticari Kar:                                                           50.000

KKEG:                                                                  3.000

Ertelenen SGK:                                                5.000

Beyan Edilmesi Gereken Matrah:            58.000

Beyan Edilmesi Gereken Matrahın %10’u:          5.800

Ertelenen SGK < Beyan Edilmesi Gereken Matrahın %10’u

                                               Yani

5.000 < 5.800 olduğundan ertelenen SGK primlerinin KKEG olarak dikkate alınmasına gerek yoktur.

 

Örnek 2

Ticari Kar:                                                                           50.000

KKEG:                                                                                  3.000

Ertelenen SGK:                                                                6.000

Beyan Edilmesi Gereken Matrah:                           59.000

Beyan Edilmesi Gereken Matrahın %10’u:          5.900

Beyan Edilmesi Gereken Matrahın %10’u  < Ertelenen SGK

                                               Yani

5.900 < 6.000 olduğundan ertelenen SGK primlerinin KKEG olarak dikkate alınması gerekmektedir.

 

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KURUMLAR VE GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI YAPAN ŞİRKETLERİN DİKKATİNE

Bilindiği üzere 6736 sayılı Kanun kapsamında gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımında bulunan firmalar matrah artırımında bulundukları yıllara ait geçmiş yıl zararlarının yüzde 50’sini 2016 ve müteakip yıl karlarından mahsup edemeyecektir.

Örneğin 2014 yılı matrah artırımında bulunan ve aynı yıl kapsamında 500.000 TL geçmiş yıl zararı olan bir şirket bu zararının 250.000 TL’sini indirim konusu yapabilecektir.

1. geçici vergi döneminde bu hususun bazı firmalar tarafından atlandığı görülmüş ve matrah artırımında bulundukları yıla ait geçmiş yıl zararlarını sehven de olsa aynen indirim konusu yaptıkları görülmüştür. Matrah artırımında bulunan şirketlerin bu konuya dikkat etmelerini tavsiye ederiz.

 

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM