YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comSGK Primleri İlk Kez 2016 Kurumlar Beyannamesinde Dikkate Alınacak!

 

Tarih: 24.04.2017 

Özet:

Değerli okurlar, yazımızın başlığında özellikle “SGK Primleri” cümlesini kullandım. Çünkü en son çıkan SGK Prim Öteleme desteğinden yararlanan binlerce firma mağdur olmuşlardır. 2016 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesini düzenlerken Ocak 2017 döneminde ödenmesi gerekirken ödeme süresi Ekim 2017 ye sarkan SGK primlerini herhangi bir kayıt yapmaksızın dışarıdan Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak beyannameye dahil etmeleri gerekmektedir.

6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28 inci maddesinde, 5510 sayılı Kanuna Geçici 72. madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 72- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır.

Aralık 2016 dönemine ait olup Ocak 2017 tarihinde ödenmesi gereken ancak yukarıdaki kanun hükmünce ödeme süresi Ekim 2017 tarihine uzatılan sigorta primlerinin giderleştirilip giderleştirilmeyeceği ile ilgili Mersin Vergi Dairesi Başkanlığının vermiş olduğu 11.04.2017 tarihli özelgesi bulunmaktadır.

 

Söz konusu özelgeye göre; 174 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde ve 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesi gereğince Aralık ayına ilişkin primler ancak ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabileceğinden, 2017 yılı Ocak ayı içinde ödenmeyen 2016 Aralık ayına ait sigorta primlerinin 2016 yılı kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır” denilmektedir.

 

Böylece Aralık 2016 dönemine ait olup Ekim 2017 dönemine ertelenen SGK primleri 2016 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınması gerekmekte olup kapanış kayıtlarını yapan mükelleflerin 691-692-370 ve 590 no.lu hesaplarını değiştirmeleri gerekmektedir.

 

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM