YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKDV Beyannamesi Güncellendi. Mükelleflere Müjde!

Tarih: 13.04.2017 

 Değerli okurlar, bilindiği üzere 15.02.2017 tarihli ve 29980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 11 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğiyle değiştirilmeden önceki uygulamada, DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c ve geçici 17) maddeleri kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplanan KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında satın alınan girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutarı hiçbir şekilde aşamıyordu.
 
Örneğin % 8 oranında KDV’ye tabi olan bir ürüne ilişkin ihraç kayıtlı satış bilgileri aşağıdaki gibi olsun;
 
 
MATRAH TUTAR (TL)
KDV TUTAR (TL)
İhraç kayıtlı teslim
3.125.000
250.000
KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın alınan girdi
1.250.000
100.000 
İadesi talep edilebilecek KDV
 
150.000
 
 
Bu uygulama 15.02.2017 tarihinde yürürlüğe giren 11 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğiyle sona ermiş ve yeni uygulamaya göre DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim bedeli ile DİİB kapsamında aldığı girdilerin bedeli arasındaki farka GENEL VERGİ ORANIuygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacaktır.
 
11 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğindeki genel vergi oranı ibaresinin bilinçli bir şekilde yer aldığı ve 01.04.2017 tarihinde güncellenen Beyanname Düzenleme Programında da KDV1 Beyannamesinin düzenlenmesi sırasında bu oranın %18 olarak beyannamenin içinde formüle edildiği görülmüştür.
 
Buna göre, yukarıdaki örneğimizde diğer bütün şartları sağladığı varsayımıyla aynı mükellefin ihraç kayıtlı satışlar nedeniyle alabileceği maksimum iade tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanabilecektir.
 
 
MATRAH TUTAR (TL)
KDV TUTAR (TL)
İhraç kayıtlı teslim
3.125.000
250.000
KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın alınan girdi
1.250.000
100.000 
ARADAKİ FARK
1.875.000
 
 
 
İadesi talep edilebilecek KDV= (3.125.000 – 1.250.000*0,18=)                337.500 TL
 
Görüldüğü üzere, önceki uygulamada maksimum KDV iade tutarı 150.000 TL iken,  yeni uygulamaya paralel güncellenen KDV beyannamesinde maksimum KDV iade tutarı 337.500 TL olarak hesaplanmaktadır.
 
DİİB kapsamında alım yaparak ihraç kayıtlı satış yapan mükelleflerin hak kaybına uğramaması bakımından güncel Beyanname Düzenleme Programı kullanılmak suretiyle 2017/Mart ve daha sonraki dönemlere ait (1) Nolu KDV Beyannamelerinin verilmesi önem arz etmektedir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM