YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.com54 SERİ NOLU KDV SİRKÜSÜ İLE KULLANILMIŞ ARAÇ TESLİMİNDE KDV ORANLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Tarih: 03.05.2010

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 29 Nisan 2010 tarihinde yayınlanan 54 numaralı katma değer vergisi sirküleri ile kullanılmış taşıtların tesliminde uygulanacak KDV oranı konusunda ortaya çıkan tereddütleri giderecek açıklamalar yapılmıştır.  

- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan kullanılmış tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörlerin (motokültörler hariç) 30 Mart 2009 tarihinden itibaren tesliminde % 1 oranında KDV hesaplanacaktır.

- Aracın 87.03 pozisyonunda yer alan binek otomobili niteliğini haiz olması durumunda 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli I sayılı listenin 9. sırasına istinaden söz konusu aracın satışı % 1 oranında KDV'ye tabi olacaktır.

- Araç sahibinin KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV'yi indirim hakkı bulunması halinde (araç kiralama, taksi işletmesi gibi) bu aracın satışında KDV oranı % 18 olarak uygulanacaktır. Ancak, binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV'yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslimi % 1 oranında KDV'ye tabi tutulacaktır.

- Aracın 87.03 pozisyonunda yer almaması durumunda ise % 18 oranında KDV uygulanacaktır. Örneğin, eşya taşımaya mahsus kamyonun satışında % 18 oranında KDV hesaplanacaktır. Aynı şekilde 87.02 pozisyonunda yer alan otobüs, midibüs ve minibüs gibi araçların teslimi de % 18 oranında KDV'ye tabi tutulacaktır.

- Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtların kullanılmış olanlarının tesliminde % 18 oranında KDV uygulanacaktır.
 

54 Seri Nolu KDV Sirkülerindeki açıklamalar aşağıdaki gibidir.

1. Araçların tanımı ve oran uygulaması açısından durumlarının tespiti

54 numaralı sirkülerde KDV oranı uygulaması açısından taşıtların durumlarının aşağıdaki şekilde tespit edileceği belirtilmektedir.

a. 1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (en arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtlar 87.03 pozisyonunda yer almakta olup, binek otomobiller bu kapsamda değerlendirilmektedir.

87.03 pozisyonunda tanımlanan binek otomobiller ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) hem insan hem eşya taşıyabilen motorlu araçlar gibi ''çok amaçlı araçları'' kapsamaktadır.

Sürücü dahil 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 87.02 pozisyonunda yer almaktadır.

Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar 87.03 pozisyonunda yer almakla birlikte, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki I sayılı listenin 9. sırası haricinde tutulmuştur.

b. 30/3/2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı listenin 9. sırasına 30/3/2009 tarihinden geçerli olmak üzere ''8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar'' ibaresi eklenmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda, tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörlerin (motokültörler hariç) kullanılmış olanları yer almaktadır.

c. Kamyonet türü araçlar genellikle birden fazla koltuk sırasına sahiptirler ve biri insan taşınmasına mahsus kapalı bir kabin ve eşya taşınmasına mahsus açık veya kapalı bir alan olmak üzere iki ayrı alandan meydana gelirler. Bununla birlikte, bu tür araçların ikiden fazla aksı olması veya eşya taşımaya mahsus alandaki azami dahili taban uzunluğunun aracın dingiller arası mesafesinin % 50 sinden fazla olması halinde, bu araçlar 87.03 pozisyonunda sınıflandırılmazlar.

d. Birden fazla koltuk sırasına sahip olan panelvan türü araçlar 87.03 pozisyonu ''Armonize Sistem İzahnamesinde'' verilen göstergeleri karşılamalıdır. Ancak, arka kısımda güvenlik teçhizatı ve koltukların yerleştirilmesi için sabit tutturma noktaları ve bağlantı elemanlarının bulunmadığı birden fazla koltuk sırasına sahip olan panelvan türü araçlar, yolcu alanı ile yük alanı arasında sabit bir panel veya bariyer ya da yan panellerde pencereleri bulunsun veya bulunmasın 87.03 pozisyonunda sınıflandırılmazlar.

2. Kullanılmış araç teslimlerinde uygulanacak KDV oranı

Kullanılmış araçların ticari mahiyetteki teslimi veya müzayede yoluyla satışı halinde, aracın durumu yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde tespit edildikten sonra, aşağıda belirtilen oranlarda KDV'ye tabi tutulacaktır.

a. Kullanılmış traktörler

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan kullanılmış tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörlerin (motokültörler hariç) 30 Mart 2009 tarihinden itibaren tesliminde % 1 oranında KDV hesaplanacaktır. 

b. Kullanılmış binek otomobili, otobüs, minibüs gibi taşıtlar

Aracın 87.03 pozisyonunda yer alan binek otomobili niteliğini haiz olması durumunda 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli I sayılı listenin 9. sırasına istinaden söz konusu aracın satışı % 1 oranında KDV'ye tabi olacaktır.

Araç sahibinin KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV'yi indirim hakkı bulunması halinde (araç kiralama, taksi işletmesi gibi) bu aracın satışında KDV oranı % 18 olarak uygulanacaktır. Ancak, binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV'yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslimi % 1 oranında KDV'ye tabi tutulacaktır.

Aracın 87.03 pozisyonunda yer almaması durumunda ise % 18 oranında KDV uygulanacaktır.

Örneğin eşya taşımaya mahsus kamyonun satışında % 18 oranında KDV hesaplanacaktır. Aynı şekilde 87.02 pozisyonunda yer alan otobüs, midibüs ve minibüs gibi araçların teslimi de % 18 oranında KDV'ye tabi tutulacaktır.

c. Özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar

Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtların kullanılmış olanlarının tesliminde % 18 oranında KDV uygulanacaktır. 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM