YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comGider Pusulası İle Yapılan Ödemelerde Önemli Hususlar

Tarih: 24.01.2017 

Değerli okurlar, bilindiği üzere işletmeler, bazı giderleri için gider pusulası düzenlemekte ve kişilere ( Emekli olup danışmanlık hizmeti verenlere, gündelik temizlikçilere, bazı montaj işlemleri yerine getirenlere ve benzeri )  gider pusulası ile ödeme yapılmakta ve muhtasar beyannamelerinde beyan etmektedirler.

Bu kişiler ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapılması ve bordroya dâhil edilmesi gerektiği SGK mevzuatı ve İş Hukuku mevzuatı açısından zorunludur. Yapılan denetimlerde ısrarla bu konu üzerinde durulmaktadır. VUK'nun 3. maddesi de incelendiğinde, olayın gerçek mahiyetinin, "iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir." hükmüne istinaden de yapılan bu işlemlerin, personelin SGK ve VERGİ giderlerinden kaçınmak amacıyla, yapılan bir işlem olduğu ileri sürülmektedir. Dolayısıyla vergi yasaları açısından, belgelendirilemeyen bazı giderlerin belgelendirilmesi amacını taşıyan gider pusulasının bu tip olaylarda düzenlenmesi mümkün değildir.

Mevcut İŞ YASASI ve SGK kanunu işçinin kısmi çalışmasına imkân vermiştir. Bu duruma göre, işçinin gider pusulası ile çalıştırılması mümkün değildir. Bu kişilerin kısmi süreli, çağrı üzerine vs. şekillerde çok yönlü iş sözleşmeleri düzenleyerek ve bordroya dâhil edilmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 88 inci maddesinin dördüncü fıkrasında kısmi süreli çalışma veya çağrı üzerine çalışmaya yer verilmiştir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM