YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİhracatta E-Fatura Ertelendi

Tarih: 15.12.2016 

Değerli okurlar, 15 Aralık 2016 Tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 475 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile “e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden,  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.


Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir
.

Böylece e faturaya kayıtlı ihracatçı firmaların e faturaya geçişi 07/07/2017 tarihine ertelenmiş oldu.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM