YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comBanka Kredi Faizlerinde Maliyeden Yepyeni Bir Görüş

Tarih: 29.11.2016 

Değerli okurlar, bu haftaki yazımız oldukça özellikli bir konudur. Şirketler tarafından iktisadi kıymetlerin alımında kullanılmak üzere bankalardan alınan dövizli kredilerin kredi faizleri ve kur farkları bilindiği üzere ilk yıl iktisadi kıymetin maliyetine eklenmektedir. Takip eden yıllarda ise şirketin tercihini, 163 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalar doğrultusunda maliyete intikal ettirme yönünde kullandığını varsayalım. Ancak, ilgili iktisadi kıymetler için kredi kullanımından kaynaklanan kredi faizlerinin ödeme vadesinin iktisadi kıymetlerin amortisman süresinden fazla olması durumunda söz konusu kredi faizleri ve kur farklarının amortisman yoluyla mı (iktisadi kıymetin kalan ömrü veya faydalı ömrü) yoksa doğrudan gider mi yazılacaktır ?

Konu bu yönüyle değerlendirildiğinde vergi kanunları maalesef yetersiz kalmaktadır. İşte bu nedenle aynı sorunu yaşayan enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirket tarafından İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na özelge talebinde bulunulmuştur.

Çok yakın bir zamanda verilen bu özelge[1] yine klasik olarak 163 ve 334 seri nolu VUK Genel Tebliğlerine atıfta bulunmuş ancak söz konusu tebliğlerde de bu konuya yer verilmediğinden dolayı muhtemelen Bakanlığın görüşü de alınarak yepyeni bir görüş oluşturulmuştur.

Buna göre, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin ilk iktisabında kredi kullanımından kaynaklanan faiz ve kur farkları iktisadi kıymetin faydalı ömrü boyunca yapılan tercih kapsamında iktisadi kıymetin maliyetine eklenebilecektir. Ancak, iktisadi kıymetin faydalı ömrü bittikten sonra da ödemeleri devam eden kredi faizlerinin giderleştirilmesi, kur farklarının ise kambiyo karı veya zararı olarak kayıtlara alınması gerekmektedir.

Maliye idaresi vermiş olduğu bu görüş ile bu konuda doğrudan gelir tablosu hesaplarının kullanılmasında bir sakınca görmemiştir.


[1] İstabnul Vergi Dairesi Başkanlığının 27/04/2016 Tarih ve 48349025-105[262-3680]-21689 sayılı özelgesi

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM