YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİlave Asgari Geçimde Kafa Karışıklığı Giderildi

Tarih: 15.11.2016

 

Değerli okurlarım bilindiği üzere 28.10.2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ uyguöamasında kafa karıştıran ve Kanun tebliğinde de cevabı olmayan bazı sorular vardı. Örneğin, fazla mesai,prim ve benzeri ücret sayılan ödemeler 1300.99 TL’lik sınırda dikkate alınacak mıydı alınmayacak mıydı?

Örneğin bazı görüşlere göre bu tür fazla mesai ödemeleri veya prim ödemeleri  1.300,99 TL’lik sınırda dikkate alınmayacaktır. Diğer bir görüşe göre ise, 1.300,99 TL’lik sınırda dikkate alınmalıdır. Örneğin fazla mesai sini ücrete dahil etmeksizin fazla mesaisiz ücreti 1.300,99 TL’nin  altına düşen bir kişi için asgari geçim indirimi hesaplanacak mıdır ? İşte bu noktada Maliye İdaresi görüşünü netleştirmiştir.

Gelir İdaresinin görüşü aynen aşağıdaki gibidir;

 Gelir Vergisi Kanunundaki ilgili mevzuat ile İş Kanunundaki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde;

- Çalışanlara esas ücreti yanında ikramiye, yemek yardımı, ulaşım yardımı, fazla mesai ve benzeri adlar altında (ayın olarak yapılanlar dahil) yapılan ödemeler ücretin unsurlarını taşıması kaydıyla ücret olarak kabul edileceğinden (istisna olanlar hariç) söz konusu Kanunun 63, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre toplamı üzerinden vergi tevkifatı yapılması gerektiği,


- Dolayısıyla ücret ve ücret sayılan ödemelerin tamamının Kanunla belirlenen 1.300,99 TL tutarın (ücretliye yapılan net ücretin) hesabında dikkate alınması gerektiği,

- İş Kanununda yer alan asgari ücretin tespitine yönelik hükümlerin söz konusu geçici 86 ncı maddenin (ilave asgari geçim indirimi) uygulamasıyla ilişkilendirilmesinin mümkün bulunmadığı,sonucuna ulaşılmaktadır.

 Denilmektedir.

Sonuç olarak, ilave asgari geçim indiriminin hesaplanmasında,  fazla mesai, ikramiye ve prim gibi ödemelerle birlikte ücretin 1.300,99 TL’nin altına düşüp düşmediği tespit edilmelidir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM