YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comAsgari Ücretliye Ek Asgari Geçim İndirimi Geldi

Tarih: 01.11.2016

Değerli okurlar, bilindiği üzere 2016 yılında en düşük asgari ücretin net tutarı 1.300,99 TL olarak belirlenmişti. Bu belirlemeye bağlı olarak 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle oluşacak gelir kayıplarının İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması yoluyla telafi edilmesine yönelik 6753 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici 86 ncı madde eklenmiştir.

Asgari ücretin gelir vergisinde meydana gelecek azalmanın, asgari geçim indiriminde yapılacak artışla telafisini öngören 6753 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 28.10.2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.10.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Asgari ücretle çalışan ücretlilerin gelir vergisi matrahı, Ekim ayından itibaren gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimine girmiştir. Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin tarifeye bağlı olarak 1.300 liranın altına düşmesinin önlenmesi amacıyla hazırlanan 6753 sayılı  Kanun bekâr ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınarak, vergi artışı nedeniyle net ücreti 1.300,99 liranın altına düşecek olan ücretlilerin, elde edecekleri net ücretleri bu tutara ulaşacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanmıştır..

Bu düzenlemeyle, bekâr ve çocuksuz bir asgari ücretlinin Ekim-Kasım ve Aralık/2016 döneminde net ücretinden meydana gelecek 69,91 liralık azalma, ücretliye ödenecek bu tutardaki asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilmektedir.

İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şekli ve dönemi Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak Tebliğ ile belirlenecektir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM