YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comMükellef ve Patronlarınızı KOSGEB’den Haberdar Edin!

Tarih: 18.10.2016

Değerli okurlarım, meslektaşlarımızdan KOSGEB destek ve hibeleriyle ilgili çok soru geliyor. Sadece meslektaş grubu değil KOBİ kapsamındaki firma yöneticilerinden de çok geliyor. Bu nedenle bu haftaki yazımı bu konuya ayırdım. Aşağıda KOSGEB destekleri özet olarak sizlerin istifadesine sunulmuştur.

 

Yurt İçi Fuar Desteği

Destek Üst Limiti: 45.000.- TL.

Bu destek; boş alan (yer) kirası, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.

·         Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 (elli) m²’dir.

Destek üst limiti;

- Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 150 (yüzelli) TL.,

- Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 100 (yüz) TL.

olarak uygulanır.

 

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

Destek Üst Limiti: 20.000.- TL.

Bu destek; KOSGEB Birimleri, meslek kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında;

o   Konaklama giderlerini,

o   Ulaşım giderleri ile

o   Program ile ilgili diğer giderleri kapsar.

Her bir Yurtdışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 3.000 (üçbin) TL.’dir.

 

 

Tanıtım Desteği

Destek Üst Limiti: 25.000.- TL.

·         Bu destek işletmelerin;

o   Ürün kataloğu giderlerini,

o   Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme,

o   Web/Mobil Tabanlı tanıtım,

faaliyetlerine destek verilir.

Her bir destek unsuru için verilecek destek miktarları;

1.       Her bir ürün kataloğu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL.’yi, Program süresince ürün kataloğu için verilecek toplam desteğin üst limiti ise 10.000 (onbin) TL.’yi geçemez.

2.       Yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilecek her bir reklam verme giderleri için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL.’yi, Program süresince yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilecek toplam desteğin üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL.’yi geçemez.

3.      Her bir destek başvurusu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti; Web Tabanlı Tanıtım Giderleri için 5.000 (beşbin) TL.’yi, Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri için 7.500 (yedibinbeşyüz) TL.’yi ve Program süresince Web/Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri için verilecek toplam desteğin üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL.’yi geçemez.

Tanıtım Desteği, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir.

 

 

Eşleştirme Desteği

Destek Üst Limiti: 30.000.- TL.

·         Bu destek işletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı;

o   Danışmanlık

o   Organizasyonel

o   Daimi sergi alanı hizmetlerine destek verilir.

Her bir destek unsuru için verilecek destek miktarları;

1.       Her bir danışmanlık hizmeti için destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL.’yi, Program süresince danışmanlık hizmetleri için verilecek toplam destek üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL.’yi geçemez.

2.       Organizasyonel Hizmetler kapsamında düzenlenecek her bir organizasyonda verilen hizmetler için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL.’yi, Program süresince organizasyonel hizmetler için verilecek toplam destek üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL.’yi geçemez. Bu kapsamında verilen hizmetler için hizmet konu, miktar ve tutarları başvuru formunda/faturada ayrı ayrı belirtilir.

3.       Program süresince işletmenin en az 6 (altı) aylık daimi sergi alanı kiralaması için verilecek toplam destek üst limiti 10.000 (onbin) TL.’dir.

 

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

Destek Üst Limiti: 50.000.- TL.

Bu destek, işletmede son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak aynı anda en fazla 2 (iki) fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için başvuru tarihi esas alınarak her bir elemana verilecek desteğin aylık üst limiti;

·         2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için 1.500 (binbeşyüz) TL.,

·         4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 (ikibin) TL.,

·         Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL.’dir.

Ayrıca istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olması halinde bu limitlere 1.000 (bin) TL ilave edilir.

 

 

Danışmanlık Desteği

Destek Üst Limiti: 22.500.- TL.

Bu destek işletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklarından Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.

 

·         Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık destek miktarı 6.000 (altıbin) TL.’yi geçemez.

 

Eğitim Desteği

Destek Üst Limiti: 20.000.- TL.

Bu destek işletmelerin Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir.

o   Program kapsamdaki eğitimler elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir.

·         Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL.’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL.’dir.

 

Enerji Verimliliği Desteği

Destek Üst Limiti: 75.000.- TL.

Bu destek işletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık ve eğitim hizmetlerine destek verilir.

 

·         Ön Enerji Etütleri için destek üst limiti 2.500 (ikibin) – 5.000 (beşbin) TL., Detaylı Enerji Etütleri için destek üst limiti 10.000 (onbin) - 20.000 (yirmibin) TL.’dir.

·         Verimlilik Arttırıcı Projeye yönelik danışmanlık desteği için destek üst limiti 10.000 (onbin) TL.’dir.

·         Enerji Yöneticisi Eğitimleri için destek üst limiti 5.000 (beşbin) TL.’dir.

 

Tasarım Desteği

Destek Üst Limiti: 22.500.- TL.

Bu destek işletmelerin; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği (ETMK), Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği (GMK), Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile Üniversitelerden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir.

·         Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2.000 (ikibin) TL.’dir. Ancak ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 10.000 (onbin) TL.’dir.

 

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

Destek Üst Limiti: 30.000.- TL.

Bu destek işletmelerin;

·         Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent vekili giderlerine,

·         Türk Patent Enstitüsü (TPE), muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yaptığı giderler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

·         TPE’den alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL., TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (onbin) TL.’yi geçemez.

 

Belgelendirme Desteği

Destek Üst Limiti: 30.000.- TL.

Bu destek işletmelerin, ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgeleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir.

 

·         Her bir belge için destek üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL.’yi aşamaz.

 

Test, Analiz Ve Kalibrasyon Desteği

Destek Üst Limiti: 30.000.- TL.

Bu destek işletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

 

Bağımsız Denetim Desteği

Destek Üst Limiti: 15.000.- TL.

Bu destek işletmelerin; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetim yapan Yeminli Mali Müşavirlerden aldıkları bağımsız denetim hizmetlerine destek verilir.

·         Her bir denetim hizmeti için destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL.’yi geçemez.

 

Gönüllü Uzmanlık Desteği

Destek Üst Limiti: 15.000.- TL.

Bu destek işletmelerin; üretim, yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve finans alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlıklar için Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetler ile ilgili uzmanlara ait konaklama ve ulaşım giderleri için işletmelere destek verilir.

·         Her bir gönüllü uzmanlık konusuna ait destek miktarı 2.500 (ikibinbeşyüz) TL.’yi geçemez.

 

Lojistik Desteği

Destek Üst Limiti: 40.000.- TL.

Bu destek işletmelerin uluslararası ticarete yönlendirilmesi için lojistik desteği verilir.

·         Gümrük Beyannamesine bağlanmış her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 8.000 (sekizbin) TL.’dir.

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ
(TL)

DESTEK ORANI

1. Bölge

2., 3., 4. Bölgeler

5. ve 6. Bölgeler

Yurt İçi Fuar Desteği

45.000.- TL.

%50

%60

%70

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

20.000.- TL.*

Tanıtım Desteği

25.000.- TL.

Eşleştirme Desteği

30.000.- TL.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000.- TL.

Danışmanlık Desteği

22.500.- TL.

Eğitim Desteği

20.000.- TL.

Enerji Verimliliği Desteği

75.000.- TL.

Tasarım Desteği

22.500.- TL.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000.- TL.**

Belgelendirme Desteği

30.000.- TL.**

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

30.000.- TL.

Bağımsız Denetim Desteği

15.000.- TL.

Gönüllü Uzmanlık Desteği

15.000.- TL.

Lojistik Desteği

40.000.- TL.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM