YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comTahsil Edilemeyen KDV Değersiz Alacak Yazılır Mı?

Tarih: 27.09.2016

Değerli okurlarım, çoğu şirketin özelliklede inşaat sektöründe başına gelen hususlardan biri de tahsil edilemeyen KDV nin durumudur. Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 18/02/2016 Tarih ve 50426076-125[6-2015/20-249]-41 sayılı özelgesi konuyla ilgili önemli açıklamalar yapmıştır. Söz konusu özelgenin önemli kısımlarını bu hafta sizlerle paylaşmak istiyorum.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesinde; "Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar değersiz alacaktır.

Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler."

hükmü yer almaktadır.

Buna göre sözleşme gereği tahsil edilmediği anlaşılan KDV'lerin değersiz alacak olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanununun 58 inci maddesine göre mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV ile mükellefçe indirilebilecek KDV, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceğinden Şirketiniz ile anılan Vakıf arasında yapılan sözleşmeye istinaden, hesaplanarak beyan edilen, ancak söz konusu Vakıftan tahsil edilmeyen KDV'nin ilgili dönem kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.

Denilmek suretiyle tahsil edilemeyen KDV’nin hiçbir şekilde değersiz alacak olarak kayıtlara intikalinin olamayacağına hükmedilmiştir.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM