YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comVergi Affında Dikkat Edilecekler

Tarih: 08.08.2016

 

Değerli okurlarım, bilindiği üzere vergi affı meclis genel kurulundan bir takım değişiklikler yapılmak suretiyle geçti. Kısa bir süre içinde de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Ancak, bu kanunda gözlerden kaçan ve dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılar var. Bu ayrıntıların iyi bilinmesi kanaatimce hayati önem taşımaktadır. Şimdi bunların neler olduğuna bakalım;

1) KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABINI DÜZELTECEKLER DİKKAT!

Vergi affından belki de en çok yararlanılacak olan kalemlerin başında, kasa ve ortaklar cari hesabının düzeltilmesi gelecektir. Ancak, bunu yaparken çok önemli bir detaya değinmek istiyorum. Kanunda, 31.12.2015 tarihinde bilançoda yer alması koşulu var. 31.12.2015 tarihli bakiyeyi düzeltirken yani aşağıdaki kaydı yaparken;

----------------------------------------------------------2016--------------------------------------------

689 KKEG       XXX

100/131                    XXX

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaydın yapıldığı yevmiye tarine kadar olan kısım için de kıst dönem ADAT yapmamız gerekecektir. Yani öncelikle 100 ve/veya 131 hesaba kıst dönem adat yapıp sonra aftan yararlanmamız gerekiyor. Bir önceki afta bir çok şirkete bu yönde ceza kesilmiştir. Bu yüzden kanun geçen 31.12.2015 tarihine TUZAK TARİH dersek yanılmış olmayız.

2) 31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇODAKİ 100 VEYA 131 BAKİYEYİ KULLANMAYABİLİRİZ!

Kanun metninde çok açık bir şekilde 31.12.2015 tarihli bilançoda yer alan Kasa ve Ortaklar Cari hesabından bahsedilmektedir. Oysa, 31.12.2015 tarihinde 131 nolu hesapta 1.000.000 TL bakiye olmasına rağmen Ağustos 2016 tarihinde bu bakiye 150.000 TL’ye düşmüşse eğer 1.000.000 TL değil 150.000 TL olan cari bakiyeyi aftan yararlandıracağız. Eğer, Ağustos 2016 döneminde 131 bakiyemiz 150.000 TL değil de 2.000.000 TL olmuşsa bu sefer cari olan bakiye değil 31.12.2015 tarihli olan 1.000.000 TL’ye uygulamak durumundayız. Bu önemli ayrıntının gözden kaçmamasını diliyorum.

3) YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARI GETİRİRKEN İKİ KEZ DÜŞÜNÜN!

Kanunun 7.maddesinin önceki metninde,  yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesinde herhangi bir inceleme yapılmayacağına dair bir ifade varken Meclis Genel Kurulunda söz konuyu maddeye aşağıdaki ifade eklenmiştir;

“başkaca bir neden saklı kalmak kaydıyla inceleme yapılabilir”

Bu şu anlama geliyor; Yurt dışından getirdiğiniz varlıklar her an incelenebilir!

4) ŞUAN İNCELENEN FİRMALAR ÇOK DİKKATLİ DAVRANMALILAR!

Kanuna göre şuan incelenen firmaların matrah artırımında bulunmaları durumunda, vergi incelemesi Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içinde sonuçlandırılmaması halinde bu incelemeler otomatik olarak sona erecektir. Bu yüzden incelenen firmaların müfettişleri otuz günü geçmeden bir an önce incelemeyi sonuçlandırmak isteyecektir.

Peki, firma matrah artırımında bulunursa yine de ceza kesilebilir mi? Evet kesilebilir; Zira firma örneğin 2015 yılına ait KDV matrahını Kanunda geçen minimum tutar olan yüzde 1,5 artırdı ve bu da örneğin 50.000 TL’ye tekabül etsin. Vergi müfettişi de raporunda 80.000 TL’lik KDV tarhiyatı yapsın. Raporun sonuç bölümünde mükellefe yapılan 80.000 TL’lik tarhiyatın 50.000 TL’lik kısmının af kapsamına girdiği kalan 30.000 TL’lik kısmın ise af kapsamı dışında olduğu belirtilecektir.

Bu yüzden vergi incelemesinde olan mükelleflere tavsiyemiz, eğer matrah artırımından yararlanacaklarsa, minimum oranlar üzerinden değil daha yüksek oranlar üzerinden yararlanmalarını tavsiye ediyorum.

5) KANUNDAKİ ÖDEME SÜRELERİNE DİKKAT!

Şuan çoğu kişi, kanundaki ödeme süreleri deyince ilk olarak 18 taksit olarak bilmektedir. Ancak bu 18 taksit YENİDEN YAPILANDIRILAN alacaklar için geçerli.  Kasa ve stoklarını düzeltenler için bu şekilde bir taksit söz konusu değildir.

6) TAKSİTLERİN ÖDENMEMESİNE DİKKAT!

Öncelikle, taksitlerin ödenmemesi kanundan yararlanma hakkını kaybettirmiyor. Diğer taraftan, kanunda geçen aşağıdaki cümle oldukça dikkat çekicidir

“; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar………..”

Bu cümlede dikkati çeken 2 ayrıntı vardır. Birincisi “bir takvim yılı”, ikincisi ise “son taksiti izleyen ayın sonu” , şeklindedir. Bu şu anlama geliyor, örneğin 18 ay taksitini seçip ödemelerini 36 aya yayan bir işletme 2017, 2018 yılına ait taksit sürelerinden 2 şer tanesini hiç ödemediği takdirde ödemediği bu toplam 4 taksit tutarını taksit süresinin son ayını takip eden ayın sonuna kadar ödememe opsiyonu vardır.

7) BİLANÇONUZU BOZAN VE BOZMAYAN MADDELER!

Şirket yönetici ve ortaklarının af ile ilgili en çok sordukları soruların başında; “bu af benim bilançomu bozar mı?” gelmektedir.

Bu sorunun cevabı kısmen evet kısmen hayır olacaktır.

Bilançoyu bozan unsurlar;

- 100 ve 131 hesabın düzeltilmesi nedeniyle oluşacak zarar bilançoyu bozacaktır,

- Kayıtlarda olduğu halde stoklarda mevcut olmayan emtia ile ilgili yapılacak kayıt bilançoyu bozacaktır,

Bilançoyu iyileştirecek unsurlar;

Kayıtlarda olmadığı halde şirkette mevcut olan emtia, demirbaş makine ve teçhizat ile ilgili yapılacak kayıt bilançoyu bozmayıp bilakis iyileştirecektir. Bunun nedeni söz konusu makine ve teçhizatın sadece KDV’si 689 hesaba kaydedilecekken matrahın tamamı 5’li hesap grubunda fon hesabına alınacaktır. Bu da doğal olarak öz sermaye kalemimizi artıracaktır.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM