YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comDahilde İşleme İşlemlerinde Muhasebe Uygulaması

Tarih: 20.07.2016

 

Değerli okurlarım, örneğe geçmeden önce şu açıklamayı yapmamızda yarar vardır:

3065 sayılı KDV. Kanunun 11/1- c maddesine istinaden

“İş Bu Satış X İnşaat Çelik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ nin / /200X tarih ve           200X/D1 - …..nolu Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yapılarak KDV İstisnasından yararlandırılmıştır”

ibaresini yazmak zorundayız. Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan teslimler Katma Değer Vergisi Kanunun Geçici 17. Maddesine göre Tecil - Terkin uygulamasına tabidir.

 

Satıcı firma tarafından düzenlenen faturanın muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir;

-----------------------------------------/---------------------------------------

120 Alıcılar                   100

 

192 Diğer KDV              18

 

                                   600 Yurt İçi Satışlar       100

 

                                   391 Hes.  KDV             18

---------------------------------------------------------------------------------

 

Satıcı firma tarafından KDV beyannamesi ile  beyan edilmesinin muhasebe kaydı ise;

----------------------------------------/---------------------------------------

391 Hesaplanan KDV  1.118 (varsayılan)

 

190  Devreden KDV              282

 

191 İndirilecek KDV       1.200 (varsayılan)

 

190  Devreden KDV              200

---------------------------------------------------------------------------------

Şeklinde olmalıdır.

Satıcı firma iade yerine indirim yoluyla KDV’ yi telafi edebilecektir. Bu tercihi yapan mükelleflerin, ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinde “İndirim” satırına dahil edebileceği ancak bu hususun vergi dairesine dilekçe ile  bildirilmesi yeterlidir.

Bu takdirde muhasebe kaydı;

 

------------------------------------------/----------------------------------------

 

191 İndirilecek KDV     18,00

 

192 Diğer KDV   18,00

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

Şeklinde olmalıdır.

 

YMM tasdik raporu ibrazından önce bu işlem yapılabilecektir. Ancak alıcı firmanın satıcı firmaya ibraz edeceği YMM tasdik raporundaki tutarların indirim hesaplarına alınan KDV tutarıyla aynı olması gerekmektedir.

İlgili firma, indirim yolu ile değilde iade veya mahsup yöntemi ile telafi etmek istediği takdirdeki muhasebe kaydıda aşağıdaki gibi olacaktır.

 

------------------------------------------/----------------------------------------

 

136 Diğer Çeş.Alac.  18,00

 

192 Diğer KDV   18,00

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

 

Örneğin ödenecek muhtasar vergisine mahsup edilecekse;

------------------------------------------/----------------------------------------

 

360 Ödenecek vergi ve fonlar   18,00

 

136 Diğer Çeş.Alac.  18,00

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

Alıcı firmanın dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki mal alımının muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibidir;

------------------------------------------/----------------------------------------

150 İlk madde ve malzeme    100

 

320 Satıcılar  100

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

 

Görüldüğü gibi faturada KDV tahsil edilmediğinden dolayı alıcı da faturada gösterildiği halde KDV’yi indirim konusu yapmamıştır.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM