YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİftar Yemekleri ve Ramazan Erzaklarının Muhasebe Kayıtları ve Vergilendirilmesi

Tarih: 27.06.2016

 

İftar Yemeklerinin Vergilendirilmesi: Ramazan ayının içinde bulunduğumuz iftar yemeklerinin vergilendirilmesiyle ilgili aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

 

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanununun 40. Maddesinde ticari kazancın tespitinde indirilecek giderlerin neler olduğundan bahsedilmiş ve anılan maddenin 1. bendinde ise “Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler ”in ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği açıklanmıştır.

Yine adı geçen kanunun Ücret’i düzenleyen 61. Maddesine göre Ücret “işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir”. Denilmek suretiyle ayni yardımların da ücret gibi değerlendirileceğinden bahsedilmiştir.

Yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde;

a)   İftar yemeği şirketin çalışanlarına veriliyorsa bu takdirde ayni ücret gibi değerlendirilecek olup fatura tutarı brütleştirilip bordroya dahil edildikten sonra kayıtlara gider olarak alınabilir.

b)     İftar yemeği şirketin ticari ilişkide bulunduğu şirketlere veriliyorsa faturanın hem KDV’si indirim konusu yapılabilir hem de söz konusu fatura kayıtlara gider olarak alınabilir.

c)   Yukarıdakilerin haricinde iftar yemeği ne şirket çalışanlarına nede ticari ilişkide bulunulan şirketlere veriliyorsa bu takdirde fatura tutarı KDV dahil olarak 131 Ortaklardan Alacaklar hesabına alınmak suretiyle kayıtlara intikal ettirilir. 
 

Ramazan Erzaklarının Muhasebesi:

Örnek: %15 Gelir Vergisi dilimine (tüm çalışanların gelir vergisi diliminin yüzde 15 olduğu varsayılmıştır)  ve %0,0759 Damga Vergisi kesintisine göre, 1.000,00 TL + 180,00

(%18 KDV) hesaplanarak yapılan ayni yardımın muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde olacaktır.

KDV dahil tutar 1.180,00 TL net ücret olarak kabul edilip aşağıdaki formüle göre Gelir Vergisi ve

Damga Vergisi’nin hesaplanması ile ilgili önce brüt ücreti hesaplayacağız.

Brüt Ücret = Net Ücret / (1 – (Gelir Vergisi Oranı + Damga Vergisi Oranı)

Brüt Ücret = 1.180,00 / (1 – (0,15 + 0,00759) = 1.400,74

Gelir Vergisi = 1.400,74 * 0,15 = 210,11

Damga Vergisi = 1.400,74 * 0,00759 = 10,63

Ayni yardım ile ilgili alınan fatura birebir isçiye ayın olarak verilecek ise;

Faturanın Muhasebe Kaydı

----------------------------------------------------------- / --------------------------------

770 GENEL YÖNETIM GIDERLERI 1.180,00

Brüt Ücretler

320 SATICILAR 1.180,00

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hesaplanan Gelir Vergisi ve Damga Vergisinin Muhasebe Kaydı

----------------------------------------------------------- / ---------------------------------------

770 GENEL YÖNETIM GIDERLERI 220,74

Brüt Ücretler

360 ÖDENECEK VERGILER 220,74

Gelir Vergisi 210,11

Damga Vergisi 10,63

----------------------------------------------------------- ------------------------------------------

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM