YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comCari Hesap Avans Ödemelerinde Maliyenin Görüşü

Tarih: 14.06.2016

 

  Değerli okurlarım. Maliye idaresi yakın bir zamanda cari hesaplarla ilgili bakiyeler konusunda çok nemli bir özelge yayınlamıştır. Bu özelgede gelir idaresine, tek bir cari hesapta izlenen firmaya fazla ödeme yapıldığı ve bu fazla ödemenin tahsil edilememesi halinde bunun şüpheli alacaklara alınıp karşılık gideri ayrılıp ayrılmayacağı sorulmuştur. Bir başka deyişle; avanslara karşılık ayrılıp ayrılmayacağı konusunda Maliye İdaresi görüşünü netleştirmiştir.

 

   Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 22/04/2015 Tarih ve 64597866-105[323-2015]-11212 sayılı özelgesi;

  Aralarında sürekli iş ilişkisi bulunan şirketler bazan alacaklı, bazan da borçlu duruma gelirler. Bunlardan her birinin alacaklı olduğu zaman alacağının, borçlu olduğu zaman da karşı tarafın, borcun ödenmesini talep etmesi uygun ve pratik bir yol olmadığından, bu güçlükleri önlemek için uygulamada "Cari Hesap" diye adlandırılan bir kayıt ve mahsup sistemi geliştirilmiştir.  Karşılıklı alacak ve borçların böyle bir hesaba geçirilmesine ilişkin sözleşmeye "Cari Hesap Sözleşmesi" denir. Buna göre, sürekli ticari ilişkide bulunan kimseler, alacaklarını ayrı ayrı istemek yerine, bunları alacak ve borç kalemleri halinde bir hesaba geçirmeyi ve daha sonra kararlaştırılan bir zamanda mahsup ederek sadece net bakiyeyi ödemeyi kararlaştırırlar.   Mükellefler arasındaki ticari nitelikli olan cari hesaplar karşılıklı olarak mahsuplaşma yoluyla kapatılmakla beraber bazı durumlarda cari hesaplar kapatılamamaktadır. Cari hesapların kapatılamadığı durumlarda şirketlerden biri diğerine borçlu duruma düşmektedir.

 Öte yandan, ileride yapılacak mal ve hizmet alımları için sipariş avansı niteliğindeki ödemelerin ticari faaliyetin devamı için yapılması ve bu tür ödemelerin Kanunun 323 üncü maddesinde belirtilen şartları haiz olması halinde, bu ödemelerin tahsil edilemediği durumlarda karşılık ayrılması mümkün bulunmaktadır.

  Bu açıklamalara göre, müşterilerinizle olan cari hesaplara yaptığınız avans mahiyetindeki ödemelerin ticari faaliyetinizin devamı için yapıldığı anlaşıldığından, ticari bir alacak niteliği kazanan bu tür ödemeleriniz için Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesinde belirtilen diğer şartların da sağlanması halinde bu alacaklar için icra takibine başladığınız veya dava açtığınız yıl karşılık ayırmanız mümkündür.     

  Denilmek suretiyle cari hesaplarına mahsuben avans niteliğinde ödemeler yapılması halinde ve ancak avans niteliğinde yapılan ödemelerin firmalardan alınan mal ve hizmetlerden fazla olması halinde ay sonunda borç bakiyesi veren alacak haline gelen bu tutarlar için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir.

 

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM