YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comE-Fatura ve E-Deftere Başvurunun Unutulması

Tarih: 07.06.2016

 

Değerli okurlarım, bazı mükelleflerin e-fatura için getirilen kriterlere uydukları halde mali mühür hiç almadıkları ve ne e-fatura ne de e-deftere başvurdukları görülmüştür.  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 4.4.2015 tarihli ve 29316 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 448 sayılı Tebliğ ile 421 sayılı tebliğin “5.4. Elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kağıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kağıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” Bölümünü 4.4.2015 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırdı.

Ancak yerine yeni bir uygulama veya cezai bir yaptırım getirilmemiştir. Burada uygulanacak cezai yaptırım hakkında 2 görüş vardır. 

Birincisi; E-fatura yerine kağıt fatura düzenleyen mükellefe VUK 353/1’e göre özel usulsüzlük cezası kesileceğidir. Yani işleme konu her bir fatura tutarının yüzde 10’u kadar özel usulsüzlük cezası (2016 yılı için bu sınır en fazla 110.000 TL’dir)

İkincisi ise; E-fatura yerine kağıt fatura düzenleyen mükellefe VUK Mükerrer 355’e göre Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında  1.1.2016'dan itibaren 1.370 -TL)

2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında  1.1.2016'dan itibaren 690 -TL)

Özel usulsüzlük cezasının uygulanacağıdır.

Kanaatimce, e-fatura zorunluluğu bulunan e-fatura ve e-deftere başvuruyu unuttuklarında dolayı veya e-fatura mükellefi olup da yanlışlıkla kağıt fatura düzenleyen mükelleflere karşı nasıl bir yaptırımın olacağı şuan ki mevcut düzenlemelerde net olmasa da ikinci görüşün ağır bastığını söyleyebilirim. Yani birinci sınıf tüccarlara ve serbest meslek erbaplarına 1.370 TL özel usulsüzlük cezasının kesileceğidir. Çünkü birinci görüşe göre yani VUK 353/1’e göre bir cezanın düzenlenmesi için verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması gerekmektedir. Oysa ki, burada elektronik ortamda değil kağıt ortamında bir faturanın alınıp verildiği apaçık ortadadır. Bir başka deyişle VUK 353/1 düzenlemesi faturanın hiç verilip alınmaması durumunda dikkate alınması gereken bir düzenlemedir. Kaldı ki Maliye İdaresi 448 seri nolu tebliğ ile 421 nolu tebliğde belirtilen

“Elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kağıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kağıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”

Şeklindeki ibareyi de yürürlükten kaldırmış, bir başka deyişle bu faturaların düzenlenmiş sayılacağını kendisi de kabul etmiştir.

Hal böyle olunca, e fatura ve e- deftere geçmeyi unutan mükellefler için düzenlenecek tek yaptırım birinci sınıf tüccarlar için 1.370 TL lik özel usulsüzlük cezasından başka bir ceza olması mevcut düzenlemelerde mümkün görünmüyor.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM