YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comGider Yazılamayan Yazar Kasa Fişleri

Tarih: 10.05.2016

 

Değerli okurlarım bu haftaki yazımda şirket tarafından yapıldığı halde gider olarak indirimi kabul edilmeyen yazarkasa fişlerinin neler olduğuna değineceğim. Bilindiği üzere hemen her şirket yazarkasa fişlerini kullanmaktadır. Peki hangi yazarkasa fişlerinin kayıtlara intikali halinde riske girmiş oluruz.? Özelgeler çerçevesinde buna cevap vermeye çalışacağım;

Sağlık Harcamalarına İlişkin Yazar Kasa Fişleri Gider Yazılamıyor

Örneğin eczaneden alınan ilaçların yazarkasa fişiyle tevsik edilmesi halinde bu durum eleştiri konusu olabilecektir. Nitekim Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığının 04/09/2014 tarih ve 11355271-120.04[65-2014/6]-6598 sayılı özelgesinin son paragrafı aşağıdaki gibidir.

“Yukarıda yer alan hükümlere göre, eczanelere ödediğiniz ilaç bedeli karşılığında aldığınız yazar kasa fişleri "tevsik edilecek belge" olarak kabul edilmemekte olup söz konusu harcamaların fatura ile tevsiki gerekmektedir.”

Personelin Seyahatlerinde Yapmış Olduğu Yeme İçme vb. Harcamalarına İlişkin Yazar Kasa Fişleri Gider Yazılamıyor

Şirket personellerinin şehir içi ve  şehir dışı seyahatlerinde yapmış olduğu bedeli fatura düzenleme sınırının altında kalan yeme, içme harcamaları için düzenlenen perakende satış fişleri ile kantar tartım ve otopark fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu belgelere istinaden yüklenilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı konusu bir çok şirketi ilgilendirmektedir. Konuyla ilgili İzmir vergi dairesi Başkanlığı tarafından 28/11/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-685 sayılı özelgenin sonuç bölümü aşağıdaki gibidir.

“
Bu açıklamalara göre, mükelleflerin şehir içi ve dışındaki iş seyahatlerinde yeme, içme gibi harcamalarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura ile tevsiki mecburidir.”

Özellikle seyahatlerde yapılan harcamaya ilişkin perakende satış fişinin gider yazılamayacağına yönelik Maliye Bakanlığının B.07.0.GİB.0.01.29/2925-233-965   sayılı özelgesinin sonuç bölümünü de paylaşmak istiyorum.

“Söz konusu düzenleme mükelleflerin sadece iş yerinde kullanmak ve tüketmek amacıyla satın aldıkları mal ve hizmetleri kapsamakta olup, şehir içi ve dışındaki iş seyahatlerinde yeme, içme gibi harcamalarının bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu tür harcamaların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura ile tevsiki mecburidir.”

Görüldüğü gibi Maliye idaresi eczanelerden yapılan ve perakende satış vesikası (yazar kasa fişi) ile tevsik edilen harcamalar ile yine şehir dışında yapılan yeme içme, otopark ve benzeri harcamaların tevsikinde yazar kasa fişini ticari kazancın tespitinde indirim olarak kabul etmediği gibi bu belgelerdeki KDV nin indirimini de reddetmektedir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM