YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comMaliyenin Binek Oto Alımlarıyla İlgili En Son Özelgesi

Tarih: 12.01.2016

Değerli okurlarım, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı çok yakın bir zamanda binek oto alımlarıyla ilgili yeni bir özelge vermiştir.  (03.11.2015 tarih ve 39044742-KDV.28-91194 sayılı özelge) Özelge isteyen şirketin ana sözleşmesindeki faaliyet konuları arasında otomobil tedariki, alım-satımı ve kiralama faaliyetlerinin yer aldığı, şirket ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında "kadın sağlığı hizmet", "sosyal yardım hizmet ", "evde sağlık hizmet" işlerine yönelik imzalanan sözleşme kapsamında belirtilen işlerin teknik şartnameleri gereğince, bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için kullanılmakta olan belirli özellik ve standarda sahip araçların binek otomobil niteliğinde olduğu vew bunların iktisabında KDV’nin indirilip indirilmeyeceği görüşü talep edilmiştir.

Özelgenin sonuç bölümünde;

 “Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla imzalanan sözleşme ve teknik şartname gereği satın alınması planlanan özellikleri ve sayıları belirlenmiş araçların (binek otomobillerin); adı geçen İdareye karşı ifa edeceğiniz hizmetlerin bir unsuru olduğu, söz konusu işin evde sağlık hizmeti; hasta, yaşlı, engelli, kronik rahatsızlığından dolayı bakıma muhtaç kişilere aileleri ile yaşadıkları ortama eğitimli ve tecrübeli sağlık ekibi tarafından tedavilerini karşılayacak şekilde muayene, takip ve bakım hizmetleri olduğu, araç kiralama işi veya binek otomobiller ile doğrudan ilgili olmadığı, binek otomobillerin söz konusu işin ifasında gerekli olduğu dikkate alındığında, bu araçlara ilişkin kullanım bedelleri hakediş raporları ve firmanızca düzenlenecek faturalarda ayrıca gösterilse dahi söz konusu iş "binek otomobillerin çeşitli şekillerde işletilmesi" olarak değerlendirilemeyeceğinden bu araçların iktisabında yüklenilen KDV nin indirimi mümkün bulunmamaktadır.”

Debilmektedir.

Binek otomobillerin sözleşme gereği bu şekilde kullanılması dahi gelir idaresi tarafından KDV indirimi açısından kanunda yazılı şartlardan biri olan “çeşitli şekillerde işletilmesi”, olarak kabul görmemiş ve bu araçların alımlarında yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılmasına izin verilmemiştir. Dolayısıyla bu araçların satışında da yüzde 1 KDV hesaplanması gerekmektedir.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM