YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comCeza Yememek İçin Yıl Sonunda Bunları Yapın - 2

Tarih: 30.12.2015

Değerli okurlarım, bir önceki yazımda yıl sonu ceza yememek için yapılması gereken işlemlerin ilk 6 maddesinin neler olması gerektiğini belirtmiştim. Aşağıdaki işlemlerin de yapılmasıyla birlikte 2015 yılını rahatlıkla kapatabiliriz

6- Kazançtan düşülen gider ve zarardan kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde olanlara ilişkin muavin dökümleri. Bu muavin dökümler tekrar kontrol edilmek suretiyle tamamının kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde olup olmadıklarının tespiti gerekecektir.

7- 2015 yılında yararlanılan indirim ve istisnalara ilişkin aşağıdaki tablonun doldurulması ve ispat vesikası niteliğindeki belgenin (makbuz, dekont, sözleşme vb.) muhafazası. Bu tablonun doldurulması ve makbuz sözleşme ve dekontların da ek olarak yapılıp dosyaya iliştirilmesi gerekmektedir.

İstisna / İndirim Türü

İst. / İnd. Tutarı

Muhatap

İst. / İnd. Tarihi

Açıklama

Beyannameden Yapılan İndirim Tutarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- 100 Kasa Hesabı (TL ve döviz ayrı ayrı) ve 102 Bankalar Hesabı (sadece vadeli hesaplar ve döviz hesapları)’na ilişkin 2015 yılına ait muavin dökümleri alınarak 8.000 TL’den yukarı olan kasa hareketleri tespit edilmelidir. (E defter ve e-fatura mukellefleri bu işlemi yıl sonu değil her ay sonu yapmalıdır). Ayrıca, vadeli hesaplar varsa gelir tahakkaku yapılıp yapılmadığı ve dövizli işlemlerde değerlemeler kontrol edilmelidir.

9- 2015 yılı dönem sonu itibariyle değersiz, şüpheli veya vazgeçilen alacaklarınızın bulunması halinde VUK’un 322, 323 ve 324. maddeleri gereği gerekli belgelerin (icra-dava dilekçeleri, konkordato kararı vb.) bir dosyaya konulup saklanması gerekmektedir. Zira, 2015 incelemesinde bu belgeler muhakkak istenecektir.

10- 2015 yılı içerisinde 264 Özel Maliyetler Hesabına kaydetmiş olduğunuz gideriniz varsa eğer işleme ilişkin kira sözleşmesi, işletme hakkı sözleşmesi gibi belgelerle, yapılan giderlere ilişkin ayrıntılı dökümlerin çıktısı alınmalıdır. 2015 yılı incelemesinde bu belgeler eksiksiz olarak sizden talep edilecektir.

11-  “Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Mahsup Edilecek Kısım” olarak Kurumlar Vergisi Beyannamesinde mahsup edilen vergi bulunması halinde, KVK 33. maddesine ilişkin gerekli belgelerin dosyada sunuma hazır edilmesi gerekmektedir.

12- 2015 yılı içerisinde “sermaye azaltımı” işlemleri bulunması halinde işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin yine aynı dosyaya konulması gerekir.

13- 2015 yılı içerisinde “kar dağıtımı” işlemi bulunması halinde işleme ilişkin bilgi ve belgelerin ve bu kar dağıtımına ilişkin verginin ödendiğini tevsik eden beyannamenin de bu dosyada yer alması gerekir.

İlk yazımda ve bu yazıda belirtmiş olduğum hususlara dikkat edilip tüm bu işlemler tek bir dosyada muhafaza edilip saklandığı takdirde 2015 yılı vergi incelemesini rahatlıkla geçireceğinizden hiçbir şüpheniz olmasın.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM