YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİncelenen Mükelleflere Püf Noktalar

Tarih: 18.12.2015

Değerli okurlarım, seçimlerin ardından vergi incelemelerinin iyice arttığını görmekteyiz. Bugünkü yazımda, incelemeye başlama durumunda mükelleflere yönelik bilmeleri gereken önemli püf noktalarının neler olduğuna değineceğim.

İncelemeye Başlama Tutanağını Muhakkak İsteyiniz 

Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan nezdinde tanzim olunacak İncelemeye Başlama Tutanağı ile başlanır. Düzenlenen tutanağın bir örneği nezdinde inceleme yapılana teslim edilir. Zira, mükellefin incelemeye başlama tutanağını mutlaka alması gerekmektedir. İnceleme sonrası dava aşamasında incelemeye başlama tutanağı dava dilekçesine konulmak suretiyle vergi mahkemesine ibraz edilmelidir. Ayrıca yılın son dönemlerinde  zaman aşımının bitmesine az bir süre kala yapılan incelemelerde incelemenin yılın bitmesine az bir süre kala başladığını tevsik etmek için incelemeye başlama tutanağının alınması önemlidir. 

Defter ve Belgelerin İstenmesi Halinde Bilinmesi Gereken Püf Noktalar

Vergi müfettişlerinin bazıları defter ve belgelerin mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine getirilmesini  telefonla talep etmektedirler. Oysa, mükelleflerin defter ve belgeleri yazılı olarak istenir ve tutanakla teslim alınır. Yazıda, ibraz edilecek defter ve belgeler ile ibraz süresi, yeri ve ibraz edilmemesi halinde uygulanacak müeyyidelere yer verilir.

Mükellefin inceleneceği yıl ile ilgili bir takım bilgi ve belgelere ulaşması zaman alacaksa eğer, söz konusu defter ve belgelerin istenmesini mükellefin yazılı olarak talep etme hakkı vardır. Bu hak kanuni bir haktır.

Defter ve Belgeleri Tutanakla Teslim Ediniz!

Bazı mükellefler, defter ve belgeleri ibraz ettiklerine yönelik tutanağı vergi müfettişlerinden istemeye maalesef çekinmektedirler. Oysa, inceleme sonucunda davaya gidilecekse bu konu oldukça önemlidir. İncelemeye başlama tutanağının tarihi, defter ve belgelerin teslimi tarihinin tespiti açısından mükellefin mutlaka bu tutanağı temin etmesi gerekmektedir.

Vergi İncelemelerini Şirketinizde Yaptırınız

Vergi incelemeleri esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. İş  yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin iş yerinde yapılması imkânsız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir. 

Vergi incelemelerinde vergi müfettişi incelemeyi vergi dairesinde yapması durumunda sıklıkla firmaya telefon açıp bazı belgeleri istediği görülmektedir. Bu durumda incelemeye tabi olan firmanın yetkilileri sürekli olarak işyeri ile vergi dairesi arasında evrak getirip götürmektedir. Bu duruma muhatap olmamak için incelemenin işyerinde yapılmasının talep edilmesini tavsiye ediyoruz. Bu yasal bir haktır.

Vergi İnceleme Tutanağı  Doldururken Bilinmesi Gereken Püf Noktalar

Tutanak doldurma aşaması oldukça önemlidir. Zira, kesilecek cezalara karşı dava açılacaksa bu davaya esas teşkil edecek hususların tutanağa muhakkak işlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle tutanağın doldurulması için mükellef vergi dairesine davet edildiğinde muhakkak bir mali müşavir veya Yeminli Mali Müşavir eşliğinde gidilmesi gerekmektedir.

Vergi İnceleme Tutanağını Zoraki Olarak Sakın İmzalamayın !

İncelenen firmanın yetkilileri itiraz ve mülahazaları varsa bunları tutanağa geçirmek istediklerinde vergi müfettişi buna müsaade etmek zorundadır. Mükellefin bu hakkı kanunen güvence altına alınmıştır. Vergi müfettişlerinin çoğu vergi inceleme tutanağını kendi istedikleri şekilde dizayn edip vergi cezasını kabul eden cümleleri de araya serpiştirerek mükellefe imzalatmak istemektedirler. Buna sakın müsaade etmeyiniz. Gerekirse tutanaktaki kendisine atfedilen ifadelerin silinmesini talep edebilirler. Bu kanuni bir haktır. Ve tutanağı kendi cümleleriyle doldurabilirler.

Vergi Müfettişleri Tutanağı Zorla İmzalatamaz!

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, ilgilileri tutanakları imzalamaları için zorlayamazlar. İlgililer tutanakları imzalamaktan çekindikleri takdirde tutanakta bahis konusu edilen olaylar ve hesap durumlarını ihtiva eden defter ve vesikalar, nezdinde inceleme yapılandan rızasına bakılmaksızın alınır ve inceleme neticesinde tarh edilen vergiler ve kesilen cezalar kesinleşinceye kadar geri verilmez. İlgililer her zaman bu tutanakları imzalayarak defter ve vesikaları geri alabilirler.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM