YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comElektronik Tebligat Adresi Nasıl Alınır? Parola ve Şifre Nasıl Alınır?

Tarih: 07.12.2015

Değerli okurlarım, bu yazımda 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerlilik kazanacak olan e-tebligat’ın kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından nasıl alınacağı konusuna değineceğim.

A-) KURUMLAR VERGİSİ

Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik tebligat adresine sahip olabilmek için gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bunun için “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni aşağıdaki linke yer alan EK:1 doldurularak (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150827-7-1.pdf ) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Bu mükelleflerin; söz konusu bildirimi, kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. 1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde elektronik tebligat talep bildiriminde bulunmak zorundadır

B)- GELİR VERGİSİ

Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi Gelir vergisi mükellefleri de 01.01.2016 tarihine kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi EK2’yi aşağıdaki linkten tıklayarak (Gerçek Kişiler İçin)” (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150827-7-1.pdf) GİB WEB SAYFASINDAKİ internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. GİB İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir. Gelir vergisi mükellefleri , söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür. Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. Yeni mükellefiyet tesis ettiren Gelir Vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla örneği “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (Yukarıdaki linkte yer alan EK:2) bildirimi doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorundadır.

İNTERNET VERGİ DAİRESİ KULLANICI KODU, PAROLA VE ŞİFRESİNE NASIL SAHİP OLUNACAK?

 Elektronik tebligat sistemini kullanmak üzere, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden Daha önce internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi olanlar; Daha önce internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunanların (kdv iade işlemleri ve diğer işlemlerde kullandıkları), yukarıdaki linkte yer alan; “Daha önceden internet Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifrem bulunması nedeniyle, şifremi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmak istiyorum.” kutucuğu işaretlemeleri durumunda, aynı kullanıcı kodu ve şifreyi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmaları mümkün olacaktır.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM