YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİnşaatlarda Net Alan Karmaşası

 

Tarih: 28.10.2015

Değerli okurlarım, inşaatlarda net alan karmaşası Öteden beri devam eden bir problem olup Danıştayın yakın bir zamanda vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı ile bir şekilde sona ermiştir.

1 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde net alanın içine Çatı bahçesi, kömürlük, depo balkon, teras kat, otopark, kat ve gibi alanlar dahildir. Oysa Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yukarıdaki alanlar bağımsız net alanın içine dahil edilmemektedir .

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Planlı Tip İmar Yönetmeliği’ne Göre Bağımsız Bölüm Net Alanı: Bağımsız bölüm içerisindeki kapalı olup duvarlar arasında kalan net alandır. Bu alana; kapı ve pencere eşikleri, 2.5 cm’i geçmemek koşuluyla sıva payları, kolonlar, duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile ışıklıklar, bağımsız bölüm içindeki asansör ve galeri boşlukları, tesisat odası, merdivenlerin altlarında 1.80 m. yüksekliğinden az olan yerler, tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi dahil edilmez. Açık çıkmalar,balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekanlar ile aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekanlar ile ortak alanlar bağımsız bölüm net alanı içinde değerlendirilmez. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dahil birden fazla katta yer alan mekanlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm net alanı bulunur.”

Danıştay 4. Dairesinin 10.12.2014 tarih ve E. 2014/4835 sayılı Kararında da
net alanın hesabında Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının yaklaşımının esas alınması gerektiği yönündedir. Bir başka deyişle Danıştay bu kararıyla Tebliğ’in “III/B-2.1.3. Net Alan” alt başlıklı bölümünün yürürlüğünü durdurmuştur. Bu nedenle KDV iadesi alan firmaların net alan hesabını yaparken Bakanlığın Planlı Tip İmar Yönetmeliğini esas almaları gerekmektedir.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM