YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comE- Defter'de Perakende Satış Fişi Kaydı Güncellendi

 

Tarih: 27.10.2015

Değerli okurlarım, E.Defter uygulama kılavuzu 1.3 güncellenerek perakende satış fişleriyle ilgili olmak üzere mükelleflerin lehine açıklamalar yapılmıştır. Bundan önce, perakende satış fişleri ayrı ayrı mu7hasebeleştirilerek işletmelere önemli bir zaman maliyeti yaratmaktaydı. Bu yeni güncellemeyle bu duruma son verilmiştir.

Vergi Usul Kanunu kapsamında gider yazılabilecek mahiyeti taşıyan perakende satış vesikaları (VUK Kanunu Genel Tebliğleri ile perakende satış vesikası ile tevsik edilebilmesine izin verilen giderlere ait fişler) ayrı ayrı muhasebe kaydına konu edilebileceği gibi en fazla 10 ‘ar günlük muhasebe kayıt periyodu dikkate alınıp bir icmal oluşturularak muhasebe kaydına konu edilmesi de mümkündür. Bu icmal muhasebe kaydında belge tipi “other” ve belge açıklaması “Perakende Satış Vesikaları ile Tevsik Edilen Giderler İcmali” olarak kaydı yapılır. Bu icmalde olması gereken asgari bilgiler aşağıdaki tabloda temsili olarak sunulmuştur. Ayrıca tabloda örnek teşkil edecek şekilde veri girişleri sunulmuştur. Hazırlanan icmalin asgari olarak aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi şartıyla işletme ihtiyaçları çerçevesinde başka bilgileri de içerebilir. Bir muhasebe dönemi boyunca aynı yapıda bir icmalin kullanılması Muhasebenin Temel Kavramlarında belirtilen Tutarlılık ilkesinin gereğidir. Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler açıklayıcı ve temsili örnek olması adına verilmektedir. İcmal kapsamında bulunan belgelerin muhasebe kaydının, Vergi Usul Kanunu ile belirlenen sürelerde yapılmasını temin edecek şekilde, icmalin oluşturulması ve muhasebe kaydına konu edilmesi gereği tabiidir.

 

Perakende Satış Vesikaları İle Tevsik Edilen Giderler İcmali

Mükellefin Ünvanı: X A.Ş.

Vergi Kimlik Numarası:

1111111111

Tarih: 11.06.2015

Sayı : 16

öKC Fişinin

Gider Ana Hesabı

KDV Dahil Tutar

KDV’si

KDV Hariç Tutar

Tarihi

Kimden Aldığı

No’su

01.06.2015

M Büro Malz.

34

770

380,00

57,97

322,03

01.06.2015

Z Kırtasiye

90

770

29,00

4,40

24,60

01.06.2015

P Kırtasiye

54

770

35,00

5,30

29,70

01.06.2015

Y Kırtasiye

125

770

70,00

10,67

59,33

01.06.2015

G Bilgisayar

345

770

245,00

37,78

207,62

02.06.2015

E Temizlik Malz.

19

770

350,00

53,39

296,61

02.06.2015

K Kağıtçılık

35

770

230,00

35,08

194,92

02.06.2015

E Büro Malz.

25

770

125,00

19,07

105,93

02.06.2015

Z Kırtasiye

35

770

234,00

35,70

198,30

02.06.2015

P Kırtasiye

78

770

38,00

5,80

32,20

02.06.2015

Y Bilgisayar

87

770

75,00

11,44

63,56

02.06.2015

Z Bilgisayar

37

770

120,00

18,31

101,69

TOPLAM

1.931,00

294,51

1.636,49

 

İcmal oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri bu icmalin numara ve tarihinin girilmesi zorunludur. Bu bilgi elektronik defter uygulamasında da verilecek bilgi olmasından ötürü önem arz etmektedir.Yevmiye Kaydı Aşağıdaki Gibi Olacaktır

 

 

 

 

 

Borç

Alacak

770

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 

 

 

1.636,49

 

ÖKC Fişi İcmali

11.06.2015

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

İNDİRİLECEK KDV HESABI

 

 

 

294,51

 

ÖKC Fişi İcmali

11.06.2015

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

KASA

 

 

 

1.931,00

 

ÖKC Fişi İcmali

11.06.2015

16

 

 

 

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM