YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comMeslek Mensuplarına Kötü Haber!

Tarih: 21.07.2015

Değerli okurlarım, meslek mensuplarını oldukça yakından ilgilendiren bir özelge henüz 2 ay önce Maliye Bakanlığı’nca verilmiştir. Bilindiği üzere, meslek mensuplarının yaptığı hatalardan dolayı müşterilerine kesilen cezaların neredeyse tamamını yine meslek mensupları üstlenmektedir. Meslek mensupları müşterileri adına ödedikleri bu cezaları serbest meslek faaliyetlerinin devamının gereği olarak ödedikleri kabulüyle gider olarak kayıtlarına alıp alamayacaklarını özelge talebiyle Bakanlığa sormuşlardır.

Maliye Bakanlığı tarafından 04.05.2015 Tarih ve 62030549-120[65-2014/811]-52161 sayılı özelgesinin ilgili kısmı aynen aşağıdaki gibidir.

Diğer taraftan, ödenen tazminatın gider yazılabilmesi için mesleki faaliyetle ilgili olması ve sözleşmeye, ilama ve kanun emrine bağlı bulunması şarttır. Mesleki faaliyetle ilgili olmayan ve mesleki faaliyetle ilgili olsa dahi serbest meslek erbabının şahsi kusuru nedeniyle ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar ise mesleki kazancın tespitinde gider olarak yazılamayacaktır. Ayrıca, Borçlar Kanunu’nun “İstihdam Edenin Kusursuz Sorumluluğu” hükümleri çerçevesinde katlanılan tazminat yükümlülüğü, teşebbüs sahibinin suçundan doğan tazminat olarak kabul edilmemektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, mesleki faaliyetiniz kapsamında çalışanlarınızın hatası sonucu müşterilerinize kesilen ve tarafınızca ödenen cezaların Gelir Vergisi Kanunu’nun 68. maddesi kapsamında mesleki kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Bu özelgenin Maliye Bakanlığı özelgesi olması da ayrıca önem arzetmektedir. Dolayısıyla, meslek mensuplarının kendilerinin veya çalışanlarının yaptıkları hatalardan dolayı müşterileri adına kesilen cezayı kendileri ödemeleri durumunda ödedikleri bu tutar vergi matrahının tespitinde hiçbir şekilde indirim konusu yapılamayacaktır.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM