YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİnşaat Sektörü KDV’sinde Son Dakika Gelişmesi !

Tarih: 07.07.2015

Değerli okurlarım, bilindiği üzere son dönemlerde kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın kat maliklerinden alınan bedel karşılığı yıkılıp yeniden inşası yapılmakta ve kat maliklerine yeni dairelerin teslimi yapılmaktadır. Söz konusu teslime yönelik KDV oranının ne olacağı konusunda birkaç gün önce verilen bir özelge birçok müteahhitçi için sürpriz olmuştur.

Van Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 12/06/2015 tarih ve 60757842-KDV Matrahı-11 sayılı özelgesinin ilgili bölümü aşağıdaki gibidir.

2007/13033 sayılı BKK nın 1 inci maddesinin (6) numaralı fıkrasında,

"(6) (2012/4116 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 01/01/2013) (1) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m²'ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m² vergi değeri;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı, uygulanır."düzenlemesi yer almaktadır.

Buna göre, 6306 sayılı Kanun kapsamında olsa dahi bir binanın kat maliklerinden alınan bedel karşılığı yıkılıp yeniden inşası, konut teslimi değil inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirildiğinden, bu işlem nedeniyle düzenlenecek faturalarda genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

Görüldüğü gibi maliye idaresi söz konusu teslimi konut değil inşaat taahhüt işi kapsamında yani hizmet üretiminin bir parçası olarak görmekte ve bu şekildeki konut teslimlerinin metrekaresine bakılmaksızın yüzde 18 KDV ye tabi tutulması gerektiğine kanaat getirmiştir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM