YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKDV İndiriminde Sürpriz Karar!

 

Tarih: 17.06.2015

Değerli okurlarım, seçimlerin yeni bittiği şu günlerde bir çok mükellefe vergi inceleme yazısı gönderilmektedir. Kimi incelemelerde ise mükellef takdir komisyonuna sevk edilmektedir. Takdir komisyonuna sevk edilen mükellefin ise KDV indiriminin bazı durumlarda red edildiği ve re’sen tarhiyata gidildiğine sıkça rastlamışızdır. Ancak, Danıştayın çok yakın bir zamanda verdiği bir karar mükelleflere rahat bir nefes aldıracaktır.

Danıştay 9. Dairesinin K.2014/7428, E.2014/11383 nolu kararı özeti aşağıdaki gibidir.

Olayın özeti:

Davacı adına, bir kısım alış faturalarının sahte olduğundan bahisle takdir komisyonu kararına dayanılarak 2006/Ağustos, Eylül, Kasım dönemleri için re’sen tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı kabul eden vergi mahkemesi kararını onayan Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 28.05.2014 tarih ve E. 2014/1061, K. 2014/3107 sayılı kararının düzeltilmesi istenilmektedir.

Karar özeti:

Bu nedenle yukarıda belirtilen mevzuat uyarınca, davacının sahte fatura kullandığından bahisle takdir komisyonuna sevk edilmesi üzerine, katma değer vergisi indirim reddi yetkisi bulunmayan takdir komisyonunca alınan karara istinaden davacı adına yapılan dava konusu cezalı tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından davanın kabulüne karar veren vergi mahkemesi kararı, sonucu itibarıyla yerinde görülmüştür.

Takdir komisyonuna sevk edilmek suretiyle hakkında cezalı işlem yapılan mükelleflerin muhakkak yukarıdaki kararı da göz önüne alarak konuyu yargıya intikal ettirmelerini önemle tavsiye ederim.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM