YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comYıllık İzin Konusunda Bilinmesi Gerekenler

Tarih: 20.05.2015

Değerli okurlarım, yıllık izinlerin yavaş yavaş kullanılmaya başlandığı şu günlerde yıllık izinler konusunda bilinmesi gereken önemli hususları paylaşmak istiyorum.

Yıllık İzin Bölünebilir Mi?

Yıllık izin sadece işverenin isteği doğrultusunda bölünemez. İzin süresinin bölünmesi için her iki tarafın anlaşması gerekmektedir. İşçinin yıllık izni 10 günden aşağı (az) olmamak üzere en fazla üçe bölünebilir.

Cumartesi Günü Çalışmayan Firmalarda Sıklıkla Yapılan Hata

Cumartesi günü çalışmayan firmalarda sıklıkla yapılan hatalardan biri,  izin süresinin verilmesinde yani kullandırılmasında Cumartesi gününün tatil sayılmasıdır. Oysa Cumartesi günü resmi çalışma günüdür. Bu nedenle izin süresini kullanacak olanlar izin süresini hesaplarken CUMARTESİ gününü de dahil etmeleri gerekmektedir.

Örneğin 1 Haziran 2015 günü 10 günlük izne ayrılacak olan kişi 12 Haziran Cuma Günü iş başı yapmak zorundadır. Oysa Cumartesi günleri çalışmayan firmalarda çalışanların çoğu bu hesabı yaparken Cumartesiyi de resmi tatil sayıp 13 Haziran günü iş başı yapmaktadırlar. (13 Haziran da Cumartesiye denk geldiği için 15 Haziran günü iş başı yapmaktadırlar)

Yıl İçinde Verilen Hastalık Vb. İzinler Yıllık İzne Mahsup Edilir Mi?

Hayır edilemez. Bazı işverenlerin çalışanlarının yıl içinde muhtelif hastalıklar nedeniyle gelemedikleri iş günlerini yıllık ücretli izne mahsup ettikleri görülmektedir. Oysa bu durum iş kanununa aykırıdır. Yıl içinde işveren tarafından verilen hastalık ve başka izinler yıllık izne hiçbir şekilde mahsup edilemez.

Yıllık İzin Paraya Çevrilip İşçiye Ödenebilir Mi?

Hayır ödenemez. Herşeyden önce yıllık izin yasal bir zorunluluktur. Yani işçi bu izni kullanmak zorundadır. Bu nedenle yıllık izin paraya çevrilemez. Bunun tek istisnası işçinin hizmet sözleşmesinin feshedilmesi halinde kullanmadığı yıllık izinlerin parasal karşılığı kendisine ödenmesidir.

Yıllık İznin Kullanılıp Kullanılmadığının İspat Yükü Kimdedir?

Yıllık izinlerin kullandırılıp kullandırılmadığının ispat yükü İŞVERENE aittir. Bu nedenle İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. Bir başka deyişle yıllık izin defteri muhakkak işveren tarafından tutulmalıdır.

Bu konuda Yarg. 9.HD, 09.04.2009,  E.38515, K. 10133 sayılı emsal bir karar da mevcuttur.

Yıllık İzne Nasıl Hak Kazanılır?

İşçinin yıllık izne hak  kazanabilmesi için işe girdiği tarihten itibaren  deneme süresi dahil 1  yıl çalışmış olması gerekmektedir.

İşçilere Verilecek Yıllık İzinler Ne Kadar Olmalıdır?

İşçilere verilecek yıllık izin süreleri aşağıdaki gibidir:

a)      Bir yıldan  beş yıla kadar (5 YIL DAHİL) çalışmış olanlara 14 gün,

b)     Beş yıldan fazla onbeş yıldan az çalışanlara 20 gün,

c)      Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla çalışanlara 26 gün’den az olmayacak şekilde izin kullandırılır.

d)     18 yaşından küçük işçilerle 50 ve daha büyük yaştaki işçilere en az 20 gün yıllık ücretli izin kullandırılmalıdır.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM