YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comBa ve Bs Bildirim Formlarında Son Gelişmeler!

Tarih: 12.05.2015

Değerli okurlarım, bu haftaki yazımda Ba ve Bs bildirim formlarıyla ilgili Maliye Bakanlığının en son vermiş olduğu özelgeleri paylaşmak istiyorum.

A) YURTDIŞINDA YERLEŞİK FİRMAYA YURTİÇİNDE VERİLEN HİZMETİN BS BİLDİRİMİ HK.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Tarih :02/10/2014

Sayı: 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-2323

ÖZET: Buna göre,  Ba-Bs formlarının en önemli özelliklerinden biri, ekonomideki aktörler arasındaki mal ve hizmet hareketlerinin takip edilmesine imkan vermesidir. Bu itibarla, yurtdışında yerleşik yabancı  firmanın Türkiye'deki müşterilerine verdiğiniz aracılık hizmetinin  Form Bs ile bildirilmesinde; hizmetin Türkiyede verilmesi  nedeniyle  ülke  alanına "Türkiye"  seçilerek kodlanması, vergi kimlik numarası alanının ise, hizmet alan firmanın yurt dışında yerleşik olması ve Türkiye'de adına tanımlanmış  vergi kimlik numarası bulunmaması nedeniyle, boş bırakılması gerekmektedir.

B) SİGORTA ACENTELERİ BA VE BS VERECEKLER MİDİR?

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Tarih :08/12/2014

Sayı: 67854564-1741-667

ÖZET: Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; sigorta şirketleri ve acenteleri ana faaliyet konusu ile ilgili dekont ve poliçe bilgilerini Btrans üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına gönderdiklerinden, bu bilgileri Ba-Bs bildirim formuna dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, diğer belgelere dayalı olarak yapılan mal ve hizmet alış/satışlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

Ayrıca, bildirim verme yükümlülüğü bulunan, ancak tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan mükelleflerin, Ba-Bs formlarını Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorunda olmaları nedeniyle bildirimde bulunacak mal ve/veya hizmet alış/satışları olmasa bile form Ba-Bs bildirimlerini vermeleri gerekmektedir.

C) MİLLİLEŞMEMİŞ MALLARIN SATIŞ VE İHRACATINDA BA VE BS

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Tarih:01.10.2014

Sayı:  11395140-105[148-2012/VUK-2-...]-2322

ÖZET:  Yukarıda yapılan açıklamalara göre gümrük antrepo rejimi kapsamında teslim ettiğiniz ve yurtiçi satış olarak değerlendirilen mal teslimi esas olarak KDV'nin konusuna girmekle birlikte aynı kanun hükümleri ile vergiden istisna edilmiştir. Ancak, bu mal teslimi için fatura düzenlenmesi nedeni ile belgenin düzenlenme tarihi dikkate alınarak tarafınızca mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs), malı devir alan firmanında mal ve hizmet alışlarına ilişkin bildirim formu (Form Ba) ile bildirimde bulunması gerekmektedir.

D) SERBEST BÖLGEDE FAALİYETTE BULUNAN MÜKELLEFLERİN BA-BS BİLDİRİMİNDE BULUNURKEN HANGİ TARİH VE KURU ESAS ALMASI GEREKTİĞİ HK.

Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı

Tarih:17.07.2013

Sayı: 72354795-VUK-11-2011-29

ÖZET: Bu itibarla, Türk para birimiyle veya başka bir yabancı para birimiyle yapılan işlemlerinizi, işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevirmeniz, iktisadi işletmeye dahil kıymetlerin değerleri ile vergi matrahlarınızı kayıt yapılan para birimine göre tespit etmeniz, ancak beyannamelerinizi beyannamenin verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla Türk parasına çevirerek vermeniz gerekmektedir.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM