YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comNisan Ayında Bunları Unutmayın!

Tarih: 01.04.2015

Değerli okurlarım, nisan ayında yapılması gerekenleri hatırlatmak istiyorum;

1) Kurumlar Vergisi Tahakkuku

Bildirmekle Yükümlü Olanlar;

Tüm Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Bildirimin Yapılacağı Son Tarih;

Bildirim verme yükümlülüğü getirilen Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, ilerleyen günlerde bir süre uzatımı yapılmaz ise, en geç 27 Nisan'a kadar tahakkuk da bulunmaları gerekiyor.

2) Kesin Mizan Bildirimi

Bildirmekle Yükümlü Olanlar;

Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorunda. Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanların kesin mizan bildiriminde bulunmalarına gerek yok.

Bildirimin Yapılacağı Son Tarih;

Bildirim verme yükümlülüğü getirilen Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, ilerleyen günlerde bir süre uzatımı yapılmaz ise, en geç 30 Nisan'a kadar kesin mizan bildiriminde bulunmaları gerekiyor.

3) Denetim Kuruluşlarının yetkilendirme belgesi yıllık harç bildiriminin verilmesi için en geç 27.04.2015 tarihine kadar bildirimin verilmesi gerekmektedir. Yine Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi süresi de 27.04.2015 tarihidir.

4) Yıllık İşletme Cetvellerinin Gönderilmesi ve Sanayi Sicil Belgesi Vize Uzatımı

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’ na göre Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların, her yıl Nisan ayı sonuna kadar “ Yıllık İşletme Cetveli ” verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle, Sanayi Sicil Belgeli kuruluşların 2015 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini tanzim ederek, Nisan ayı mesai bitimine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne vermeleri veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın www. sanayi. gov. tr İnternet adresinde “e -hizmetler” bölümündeki “Yıllık işletme cetveli işlemleri” bölümünü tıklayıp kullanıcı kaydı yaptırdıktan sonra işlem yapabilirler. Firmalar, farklı üretim adresleri için sahip oldukları her bir sanayi sicil belgesi için ayrı İşletme Cetveli vereceklerdir.

Bildirmeyen işletmelere idari para cezası verilecektir.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM