YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comŞubat Ayı Bordrolarına Dikkat!

Tarih: 24.02.2015

Değerli okurlarım, bazı işletmelerin bordro hesabı yaparken Şubat ayında yapmış oldukları önemli hataları ele almak istiyorum. Bilindiği üzere şubat ayındaki gün sayısının 28 olması bordro hesaplamasında ne kadar dikkate alınacaktır şeklindeki soruyla hemen her sene karşılaşmaktayız.

Şubat Ayı Bordrosu 28 Değil 30 Gün Üzerinden Hesaplanacaktır

Şubat ayında “tam çalışan” işçilere yönelik olarak işverenler Şubat ayı için sigorta prim gün sayısını 30 gün bildirmek zorundadırlar.

Şubat Ayında İşe Başlayanların Durumu

Şubat ayında işe başlayanlarda işe başladığı tarih ile fiili çalışma gübü olan ay günü arasındaki fark kadar bildirim yapılacaktır.

Örnek: Bay (Z) 21 Şubat tarihinde işe başlamış olup ilgili yıl şubat ayının 28 çektiğini varsayalım. Bu takdirde parmak hesabı yapılacak olup ayın 28’ine kadar hesaplama yapılacaktır. Yani 8 günlük bildirim yapılacaktır.

Şubat Ayında Eksik Çalışanlarda Sıklıkla Yapılan Hata

Şubat ayı bordrolarında en çok yapılan hatalardan biri de eksik gün çalışan personelin bildiriminde yaşanmaktadır. Eksik günün hesaplanmasında hesaplamaya baz alınacak kriter tam çalışan işçi için 30 günlük SGK prim süresimi yoksa Şubatın 28 çektiği yıllarda 28 Günlük Çalışma İş Günü mü?

Örnek: Şubat ayının 28 çektiği bir yılda söz konusu ayda ücretsiz izinli olarak 10 gün eksik çalışan işçinin sigorta prim gün sayısı 30-10=20 gün üzerinden değil 28-10=18 gün üzerinden hesaplanacaktır.

Şubat Ayında İşe Başlayıp Bırakanların Durumu

Örnek: Bay (Z) 10 Şubat tarihinde işe başlayıp 28 Şubatta da mesai bitimine kadar çalışmış ve işi bırakmıştır. Söz konusu personelin sigortaya bildirilmesinde parmak hesabı yapılıp söz konusu ayda 28 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması sebebiyle, bu kişinin prim ödeme gün sayısı 19 gün olarak sisteme girilecektir.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM