YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comSon 3 Gün! Uygulama Kalkmadı Hala Devam Ediyor!

Tarih: 28.01.2015

Değerli okurlarım geçen hafta yayınlanan “31 Ocak Son Tarih” adlı yazımda engelli personel çalıştıran şirketlerin söz konusu bu çalışanları Türkiye İş Kurumu İl veya Şube Müdürlüklerinden onaylatarak iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne 31 Ocak tarihine kadar ibraz etmeleri gerektiğinden bahsetmiştim. Yazımın yayınlanmasından sonra tarafıma onlarca mail gelmiş ve bu uygulamanın kalktığı belirtilmiştir. Ancak gelen maillerin hiçbirinde ortak bir tebliğ veya genelge numarasının yer almaması dikkatimden kaçmadı.

“4857 sayılı Kanunun 30. maddesinde, 6518 sayılı Kanunun 58 inci maddesiyle yapılan değişikliğin ardından engelli sigortalı çalıştıran tüm işverenler için teşvik oranının işveren hissesi prim tutarının % 100’e yükseltilmesi ve 2013 yılı içinde e-Bildirge programları üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, çalışan kişinin engelli olup olmadığının elektronik ortamda sorgulanmaya başlanılması ile birlikte, engelli teşvikinden yararlanabilmek için, engelli çalıştırıldığına dair bir belgenin İş-Kur il Müdürlükl”erinden alınarak sosyal güvenlik merkezlerine ibraz edilme yükümlülüğü kalmadığı gibi her yılın Ocak ayı içinde bu belgelerin vizesinin yaptırılmasına da gerek kalmamıştır.”

Şeklinde bir ibare dikkatimi çekti. Oysa konuyla ilgili kesin bir bilgi veya çok net bir açıklama olmamakla birlikte engelli teşvik bildiriminin Ocak ayında bildiriminin kalktığına yönelik yazılanların neredeyse tamamı yorumsal çıkarımlara dayanmaktadır. Konuyla ilgili yapmış olduğum araştırmada 16/12/2014 (henüz 12 gün öncesine ait) tarihli SGK ya bu konu ile ilgili verilmiş bir dilekçeye verilen cevap yazısı dikkatimi çekti.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 16/12/2014 tarih ve 78505291-309/34-17600666 nolu cevap yazısının son paragrafı aynen aşağıdaki gibidir.

“Bu itibarla, işyerinizde çalışan engelli sigortalılarınızın “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi”, ekranı vasıtasıyla sisteme kaydının yapılmasının ardından sisteme kaydedilen sigortalılar için 14857 Kanun numarası seçilerek aylık prim ve hizmet belgesinin gönderilmesi mümkün bulunmakta olup, işyerinizde çalıştırılan engelli sigortalıların son durumunu gösterir belgenin her yılın OCAK ayında Türkiye İş Kurumu İl veya Şube Müdürlüklerinden onaylatılarak iş yerinizin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.”

Henüz 12 gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca verilen bu yazı ile konunun kapandığını düşünüyorum.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM