YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.com31 Ocak Son Tarih ! Bunları Yaptınız Mı ?

Tarih: 19.01.2015

Özürlü Personel Çalıştıranlar İçin Son Tarih 31 Ocak


4857 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmakta olan işverenlerin, HER YILIN OCAK AYINDA özürlü sigortalı çalıştırdıklarına dair belgelerini Türkiye İş Kurumu İl/Şube müdürlüklerinden onaylatarak işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü'ne ibraz etmeleri gerekmektedir.


Bu belgelerin her yılın ocak ayında ibraz edilmemesi halinde, aylık prim ve hizmet belgelerinin 14857 veya 54857 sayılı Kanun türü seçilerek gönderilmesinin engellenmesi amacıyla daha önce verilmiş olan "kod" ilgili ünitece kaldırılacak ve bahse konu belgenin yeniden ibrazına kadar bu işverenler söz konusu kanunda öngörülen teşvikten yararlandırılmayacaktır. 


Ocak Ayında Kapanış Tastiği Yapılması Gereken Defterler

 

Mevzuatımızda kapanış tastiğine tabi olan defterler Yevmiye defteri ve Yönetim Kurulu Karar defterleridir. Söz konusu defterlerden yönetim kurulu karar defterinin kapanış tastiği için son tarihin 31 Ocak olduğunu önemle hatırlatırız. (Yevmiye defteri kapanış tastiği ise Haziran sonudur)


Adat Faturasını BS Formuna Dâhil Etmeyi Unutmayın

Bilindiği üzere işletmeler yıl sonunda yüksek kasa bakiyelerine ve 131 Ortaklardan alacaklar hesabına adat hesaplamak suretiyle bakiyeyi vergilendirmektedirler.

 

Ancak ne var ki, işletmelerin bir kısmı ortaklar cari hesabına yaptıkları adat hesabına karşılık ortağa düzenledikleri faturaları BS Bildirim Formunda beyan etmemektedirler.

 

Oysaki 396 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1.2.1. bölümüne göre;

 

“Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

 

Denilmektedir.


Dolayısıyla yıl sonunda ortaklar adına düzenlenecek olan adat faturası da Bs bildirim formuna dâhil edilmelidir.

 

Fazla Çalışma İzin Yazısı 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesi ve yönetmelik uyarınca fazla çalışma için her yıl yeniden işçinin yazılı muvafakatinin alınması gerekmektedir.

 

Ancak, bazı işletmelerin personeliyle yapmış oldukları iş sözleşmesinde fazla çalışma ile ilgili ayrıca bir hüküm olduğundan dolayı fazla çalışma izin yazısının personelden ayrıca alınmadığı görülmüştür.

 

Oysa Kanun açıktır. Sözleşmeyle bunun belirtilmesi yeterli görülmemektedir. Zira, bu yazının alınmaması halinde her bir personel için 246 TL idari para cezasının olduğunu belirtmek isteriz.

 

 

Motorlu Taşıtlar Vergisinin Son Günü


Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2014 yılına ilişkin birinci taksit ödeme süresinin 31 Ocak Cuma günü sona erecektir. MTV mükellefleri 2014 yılı birinci taksit ödemelerini; kredi kartı ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (www.gib.gov.tr) internet sayfasında, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı kullanarak veya banka şubelerine başvurarak, MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu vergi dairesi müdürlükleri veya MTV tahsile yetkili diğer vergi dairesi müdürlüklerine başvurarak yapabilecek. Ayrıca internet bankacılığı kullanıcısı olmaksızın Denizbank, Finansbank veya Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve Akbank'ın internet siteleri üzerinden kredi kartlarıyla da ödeme yapılabilecek.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM