YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comAralık Ayından Fatura Ayırmayı Unutmayınız

Tarih: 13.01.2015

Değerli okurlarım, Bilindiği üzere, şirket ortaklarının işletmeden çekmiş oldukları paralar için ortaklara yıl sonunda KDV ihtiva eden faiz faturası (adat) düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun gerekçesi ise söz konusu hizmetin bir finansman hizmeti olarak görülmesidir. Bu işlem ise 31 Aralık tarihli bir faturayla gerçekleştirileceğinden Aralık ayı seri numaralı bir faturanın mutlaka bekletilmesinde yarar var.

Her bir Ortak İçin Ayrı Fatura Ayırın

Ortaklardan hangileri şirketten para çekmiş görünüyorsa her birine ayrı adat faturası düzenlenmesinde yarar vardır. Bu yüzden ortak sayısı birden fazla olan şirketlerde şirketten para çeken ortak sayısı kadar fatura ayrılmasında yarar vardır.

6552 Sayılı Af Kapsamından Yararlansanız da Yine de Adat Yapmalısınız

Ayrıca, 6552 Sayılı Kanunun 74. Maddesi kapsamında kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesabı nedeniyle beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde daha önce adatlandırma yapmayan mükelleflerin 31.12.2014 tarihine kadar emsal faiz oranı üzerinden adat  hesaplamaları, hesaplanan faiz tutarı üzerinden yüzde 18 oranında KDV hesaplamaları ve beyan etmeleri gerekmektedir.

Dolayısıyla 6552 sayılı kanunun 74. Maddesinden yararlanan mükelleflerin 2014 yılı için hesapladıkları adat için de en geç 31.12.2014 tarihli ortağa fatura düzenlemeleri gerekmektedir.

Hangi Faiz Oranı Dikkate Alınacaktır ?

Adat çalışmasında dikkat edilecek bir husus da uygulanacak faiz oranıdır.Burada da farklı görüşler olmaktadır. Faiz oranı olarak Merkez Bankası reeskont faiz oranı alınabilineceği gibi (Maliye Bakanlığının uygulaması bu yöndedir) bankalardan kullanılan kredi var ise kredi faiz oranı ortalamasının bir veya iki puan üzeri dikkate alınarak faiz hesaplanması da mümkündür.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM