YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comŞirket Kredi Kartlarındaki Önemli Tehlike

Tarih: 07.01.2015

Bilindiği üzere şirketlerin kredi kartlarıyla yaptıkları faturalı harcamalar ilgili gider hesabına kaydedilmek suretiyle kayıt altına alınmaktadır. Ancak, şirketin kredi kartıyla yapıldığı halde faturası getirilmediğinden bu harcamaların şirket kayıtlarına hiç alınmadığı görülmektedir. Bu durum ise şirketin kredi kartına olan toplam borç ile mizanda yer alan 309/329 nolu hesapların birbirinden farklılaşmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle, şirketlerin kredi kartından yapılan faturasız harcamaların 309/329 nolu hesabın alacağına ve 131 nolu hesabın borcuna işlenmek üzere kayıt altına alınması gerekmektedir.

Ancak bazı işletmelerin 131 yerine 689 nolu Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler hesabını kullandıkları tespit edilmiştir. Oysa, bir harcamanın kanunen kabul edilmeyen gider olması için öncelikle onun bir gider olması lazım. Daha sonra söz konusu giderin kanunlar çerçevesinde kabul edilmemesi lazım. Belgesi olmayan bir harcamanın gider olduğunu ıspat etmemiz mümkün değildir. Belki de kredi kartından direkt para çekildi. Yada çocuğuna yahut eşine demirbaş mahiyetinde bir hediye aldı. Belgesi olmadan söz konusu harcamanın gider olup olmadığını bilmemiz mümkün olmadığından bu harcamaların kanunen kabul edilmeyen gider olarak 689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar hesabına almamızda doğru değildir. Dağıtılabilir karı azalttığımızdan dolayı kar dağıtım stopaj vergisi yönünden re’sen tarhiyat nedeni olabilir.

Diğer taraftan,  Aralık sonunda kredi kartı borç toplamı ile mizandaki kredi kartı borç toplamı birbirinden farklı olan işletmeler bu farkı aşağıdaki muhasebe kaydıyla gidermek suretiyle kapatabileceklerdir.

Örneğin şirketin kredi kartındaki borç toplamı 25.000 TL olup mizan da görülen borç tutarı 10.000 TL ise;

--------------------------------------------31.12----------------------------------------------

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR   15.000

309/329      15.000

Ortağın kredi kartı kullanımı

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Şeklinde bir kayıt yapılmak suretiyle bu fark kapatılmalıdır. Aksi takdirde ortağa verilen borç para olarak re’sen tarhiyata gidilebilecektir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM